Okresní hospodářská komora Beclav

CzechPOINT

Czech point 

CzechPOINT: vydávání výpisů z registrů státu

Potřebujete ověřit svůj podpis, nebo zhotovit úředně ověřenou kopii dokumentu, autorizovaně konvertovat dokumenty, nebo zřídit datovou schránku?
Obraťte se Okresní hospodářskou komoru Břeclav. Na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně, a hlavně bez dlouhého čekání. nechat zpracovat Vaše požadavky.
Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (CzechPOINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Služby:

Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí:

Datové schránkyJednou z dalších služeb CzechPointu je i práce s datovými schránkami.

Klient může prostřednictvím systému zažádat o novou datovou schránku (nebyla-li mu automaticky zřízena ministerstvem) či provádět změny, jako je zneplatnění a vydání nových přístupových údajů, znepřístupnění a opětovné zpřístupnění datové schránky apod.

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek.

Další informace získáte i na oficiálním webu projektu datové schránky www.datoveschranky.info


Pracovní doba:

Po – Pá: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00