Okresní hospodářská komora Beclav

Klientská síť

Vážení členové OHK Břeclav,
dovolte mi, abych vám představila projekt Okresní hospodářské komory Břeclav, tzv. klientskou síť.
Principem této sítě je možnost členů nabídnout ostatním členům komory své služby či produkty za zvýhodněných podmínek. Jedná se o určitou formu věrnostního programu, jehož záměrem je především vzájemná podpora podnikání a vytvoření užšího povědomí o podnikatelském prostředí v okrese Břeclav.

Může se tak jednat o příležitost, jak svou firmu a své služby zviditelnit a nabídnout ostatním členům. Jednotlivé nabídky naleznete níže.
Podstatou klientské sítě je vzájemná spolupráce partnerů z různých odvětví (průmysl, stavebnictví, hotelnictví, doprava, služby aj.) tak, aby naplnila potřeby co nejvíce členů. Členové OHK Břeclav, kteří by se do této sítě zapojí, získají možnost čerpat další výhody, které jim členství v OHK Břeclav přináší.

Člen, který se do toho projektu zapojí od nás obdrží klientskou kartu. S touto kartou bude moci prokázat, že je součástí klientské sítě. Karta bude vystavena na jméno a do čerpání slev se tak budou moci zapojit pouze jednatelé firem.
Součástí sítě je také direct mail, ve kterém členové dostávají informace o aktuálních slevách, novinkách či speciálních akcích.
Zapojení se do věrnostní sítě je dobrovolné. Přistoupením k projektu za partner zaváže k poskytování slev, čímž zároveň získá možnost čerpat slevy od dalších zúčastněných členů. Podmínkou k využívání slev jsou řádně zaplacené faktury za členské příspěvky, které byly doposud vystaveny.


1. Dlouhodobá sleva

ve výši 5 %, 10 % a 15 %. Výše slev by byly fixně dané a poskytovatel by si zvolil jednu z nich. Tato sleva by byla poskytována po celou dobu členství v OHK Břeclav. Každý poskytovatel zapojený do projektu musí poskytovat tento druh slevy.

2. Sezónní sleva

20 %, 25 % a 30 % s omezenou platností na roční období. Tuto slevu by bylo možné úzce specifikovat, ať už na vybraný produkt, nebo na služby. Tato sleva by nebyla povinná.

3. Bonusová sleva

tato sleva ve výši 35 %, 40 % a 50 % by byla časově omezena s platností na 2 dny, 5 dní nebo 10 dní. Poskytovatel by si určil přesné datum, ve kterém by tuto slevu poskytoval. Tato sleva by nebyla povinná.


Pokud jste členy OHK Břeclav a chcete ostatním členům nabídnout zvýhodnění, můžete se obrátit na pracovníky OHK Břeclav.