Okresní hospodářská komora Beclav

Aktuální dotační programy pro rok 2019

Vážená paní, vážený pane,

i v novém roce je možné čerpat finanční podporu pro Vaše podnikání, a to hned v několika programech, které byly aktuálně vyhlášeny, běží dlouhodobě, nebo se jejich výzva chystá. K financování zbývá stále zajímavá finanční alokace, kterou budete čerpat buď Vy, nebo Vaše konkurence.

Mezi aktuálně nejzajímavější dotační výzvy patří:

  1. OP PIK Marketing

Dotace na individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně pronájmu plochy, stavby stánku, propagačních materiálů a dopravy exponátů. Pouze pro malé a střední firmy. Příjem žádostí   1. 3. – 31. 5. 2019.

  1. OP PIK Technologie pro začínající podniky

Dotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro malé podniky vzniklé v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017. Příjem žádostí 28. 1. – 28. 5. 2019.

  1. OP PIK Školicí střediska

Dotace na výstavbu, modernizaci a vybavení prostor pro školení vlastních nebo cizích zaměstnanců. Pouze pro malé a střední firmy. Příjem žádostí 15. 8. 2018 – 30. 5. 2019.

  1. OP PIK Úspory energie

Dotace na veškerá opatření, která spoří energie, tj. od zateplování, výměny oken, přes využití odpadního tepla, výměnu osvětlení, OZE, i výrobní technologie, pokud jimi nahradíte stávající energeticky náročné technologie. Pro všechny velikosti podniků. Příjem žádostí 2. 7. 2018 – 29. 4. 2019, další výzva 9/2019.

Dále se připravují tyto zajímavé výzvy:

  1. OP PIK Inovace - dotace na pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů. Především pro malé a střední podniky, výjimečně pro velké firmy. Výzva 5/2019.

  2. OP PIK Aplikace - dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji. Pouze pro malé a střední podniky, částečně pro velké firmy. Výzva 7/2019.

  3. Program TREND – rovněž dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji. Žádat však mohou malé, střední i velké podniky, a to na celém území ČR včetně Prahy. Výzva 2. čtvrtletí 2019.

  4. OP PIK Nemovitosti – dotace na rekonstrukce, přístavby a nástavby podnikatelských objektů typu brownfield nebo neefektivně využívaných nemovitostí. Pouze pro malé a střední podniky v regionech Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Výzva 7/2019.

  5. OP PIK ICT a sdílené služby – ICT v podnicích - dotace na nákup informačních a komunikačních technologií (informační systémy, HW, SW apod.). Pouze pro malé a střední podniky. Výzva 9/2019.

 

Pokud máte o některou z oblastí zájem, kontaktujte nás. Rádi s Vámi probereme veškeré náležitosti dotačních programů a postup pro získání dotace.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.

vedoucí regionálních zastoupení

tel. +420 775 900 740

email: zapletal@asistencnicentrum.cz

http://www.asistencnicentrum.cz