Okresní hospodářská komora Beclav

Job day

Vážení klienti, 

dne 7. března 2018 se bude v Domě školství Břeclav konat veletrh pracovních příležitostí Job Day.


Jako ředitelka Okresní hospodářské komory, bych chtěla touto cestou uvést na pravou míru některé skutečnosti.


Okresní hospodářská komora Břeclav nemá s organizací tohoto veletrhu nic společného! Na této akci nepa
rticipuje ani Úřad práce Břeclav.

 

Okresní hospodářská komora Břeclav pořádá velmi podobnou akci s názvem Břeclavský fortel. Tento projekt nemá komerční charakter, za cíl si klade šířit a především podpořit oblast technického podnikání a vzdělávání. Svým rozsahem nemá v našem regionu obdobu. Tento náročný projekt organizujeme s poměrně malým týmem lidí za režijní náklady, abychom podpořili Vás a dali Vám možnost šířit dobré povědomí o Vaší firmě. Účastnické poplatky na veletrh Job Day, jsou v porovnání s Břeclavským fortelem několika násobně vyšší.

 

Ráda bych tímto apelovala na Vás, majitele a jednatele firem, zvažte účast na akci Job Day 7. března, který v podstatě využívá dobrou a zavedenou pověst  značky Břeclavský fortel. Velmi často dochází k záměně, že tento veletrh organizuje Okresní hospodářská komora Břeclav. 

 

Okresní hospodářská komora je zákonem ustanovenou organizací na podporu podnikatelských aktivit.

Ráda bych Vám vyšla vstříc, pokud bude z Vaší strany poptávka po akci, která si klade za cíl najít nové lidi do výroby a administrativy. Okresní hospodářská komora Břeclav uspořádá a zorganizuje veletrh pracovních příležitostí.

 

Záleží mi na naší dobré a kvalitní spolupráci!

 

Podle zjištěných informací, firma v minulosti pořádala podobné akce v například v Mikulově, ve Strážnici a Hodoníně. 

Účast veřejnosti na těchto akcí ve srovnání s Fortelem byla mizivá. 

 

Pro tyto akce je nutná spolupráce základních a středních škol, kterou Okresní hospodářská komora bez problémů zajistí.