Okresní hospodářská komora Beclav

Advokátní kancelář Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. se rozhodla poskytovat krátké konzultace zdarma

Advokátní kancelář Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. se rozhodla poskytovat krátké konzultace zdarma fyzickým i právnickým osobám (obcím, firmám apod.) postiženým tornádem, a to zejména v souvislosti se škodami, jež jim byly způsobeny.

Rezervaci termínu a času je možno provést na webových stránkách advokátní kanceláře: https://www.brno-advokatnikancelar.cz/online-objednani , zvolit službu Úvodní konzultace zdarma, zvolit pobočku dle výběru a službu „Úvodní konzultace zdarma“. Pro osoby postižené tornádem advokátní kancelář poskytne právní služby v podobě konzultace na této úvodní schůzce zdarma.