Okresní hospodářská komora Beclav

Pomoc pro oblasti postižené tornádem

CzechInvest, Hospodářská komora ČR a ČMZRB zakládá v tornádem postižené regionu detašovaná pracoviště. Jakmile bude kompenzační program Tornádo vyhlášen, budou týmy sbírat informace od podnikatelů přímo v zasažených obcích a pomáhat jim se zpracováním žádostí na níže uvedených místech:

 

Kontakty pro tornádem postižené podnikatele

tel: +420 296 342 442, +420 296 342 952

brno@czechinvest.org