Okresní hospodářská komora Beclav

POVEZ II

Vážená paní,

vážený pane,

vážení zaměstnavatelé,

 

dovolujeme si Vás oslovit, jako naše partnery na trhu práce v okrese Břeclav a upozornit Vás na možnost využití finančního příspěvku z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci níže uvedeného projektu máte možnost proškolit své zaměstnance, případně potenciální zaměstnance, na nové technologie.

Kvalitní pracovníci s odpovídající odbornou kvalifikací Vám mohou zajistit upevnění či dosažení vyšší konkurenceschopnosti na stávajícím trhu zboží a služeb.

 

Uvedeného můžete dosáhnout prostřednictvím  projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II) – 3. výzva, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, který je realizován Úřadem práce České republiky, a to v období od 1.12.2015 do 30.11.2020.

V rámci projektu máte možnost získat 85% úhradu nákladů na vzdělávací aktivity a 100% úhradu mzdových nákladů zaměstnanců zapojených do vzdělávání. Finanční alokace pro 3. výzvu je 1,5 mld. Kč (https://povez.uradprace.cz/).

 

Bližší informace o projektu naleznete na internetovém portálu MPSV ČR - https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/projekty_esf/projekty_v_realizaci/narodni_individualni_projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu

 

Na uvedených stránkách naleznete jak odkaz na základní informace k projektu včetně metodiky, jednotlivých příloh a způsobu podávání žádosti, tak seznam kontaktních osob a  odborných pracovníků uvedeného projektu v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje, které neváhejte v případě jakýchkoli dotazů k dané problematice kontaktovat.

 

 

Za realizační tým ÚP ČR, KoP Břeclav

 

Hana Barančicová, tel. 950 107 499 hana.barancicova@uradprace.cz

Mgr. Patricie Baumannová, tel. 950 107 427 patricie.baumannova@uradprace.cz