Okresní hospodářská komora Beclav

Uzavření pracoviště 18. 4. 2019

Vážení klienti,

ve čtvrtek dne 18. 4.  bude pracoviště OHK Břeclav ze zdravotních důvodů uzavřeno.

V případě ověření certifikátů o původu zboží, faktur apod. je nejbližší ověřovací pracoviště v Brně na adrese:

Regionální hospodářská komora Brno,

Výstaviště 569/3, 648 04 Brno

(úřední hodiny: čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00)

                        

 

V Břeclavi, dne 9. 4. 2019