Okresní hospodářská komora Beclav

Vyhlášena Výzva VI - pomoc po tornádu

V pondělí 2. srpna 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI Pomoc po tornádu programu podpory Nemovitosti. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč (400 mil. Kč aktivita a, 100 mil. aktivita b).
Výzva prodloužena do 15. 10. 2021

Co je hlavním cílem?


• Rychlá podpora obnovy podnikatelské činnosti a dlouhodobého hmotného nemovitého majetku v oblastech zasažených tornádem. 

Podporované činnosti:

• Náhrada škod.
• Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí.
• Demolice technicky nevyhovujících objektů včetně infrastruktury. 
• Výstavba nových objektů.
• Rozšíření stávajících provozoven.
• Úprava okolních ploch souvisejících s předmětnými objekty.

Žádosti o jednorázové dotace můžete posílat na e-mail: programy@agentura-api.org

Tel.: +420 245 013 681; +420 245 013 874 - Jihomoravský kraj, brno@agentura-api.org 
+420 245 013 234 - Ústecký kraj, ustinadlabem@agentura-api.org
Z
elená linka: +420 800 800 777