Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

září

21

CELNÍ ŘÍZENÍ PRAKTICKY

„Celní řízení je jednou z důležitých oblastí, která dopadá na subjekty, jež uskutečňují zahraniční obchod se zeměmi mimo EU. Přesto, že většina těchto firem si pro toto řízení často volí zástupce, tj. má partnera, který je zastupuje při vlastním řízení před celními orgány, mohou z této činnosti plynout určitá rizika, které na vždy musí být dostatečně zmapována. Zároveň je to oblast, na kterou dopadá škála legislativy, a uplatňují se procesy, které jsou mnohdy pro laika těžko identifikovatelné.“

Z programu např.:

  • Legislativní základ pro provádění celního řízení při dovozu a vývozu.
  • Obchodněpolitická opatření uplatňovaná v EU při dovozu a vývozu – jak se v nich umět orientovat.
  • Uvádění údajů v celním prohlášení a potřebné doklady u režimu volný oběh a vývoz – vliv elektronického celního řízení.
  • Zvláštní celní režimy a jejich specifika.
  • Správné stanovení celní hodnoty při dovozu a správné stanovení základu DPH při dovozu, význam deklarace údajů o celní hodnotě, vliv dodacích podmínek Incoterms na celní hodnotu při dovozu.
  • Statistická hodnota při dovozu a vývozu zboží, celní hodnota zboží jako základ pro stanovení dovozních cel.
  • Vliv původu zboží při obchodování.
  • Zastupování v celním řízení – odpovědnost zástupce a zastupované osoby.
  • Kontroly prováděné celními orgány.
  • Praktické příklady.

Určeno pro:

Osoby, které uskutečňují obchodní transakce ve vztahu ke třetím zemím, tj, zemím mimo EU. Pro ty, kteří chtějí mí všeobecné povědomí o tom, jak takové celní řízení prakticky probíhá, jaké doklady jsou k celnímu řízení obvykle požadovány, jaké informace je třeba získat o zboží, tak, aby mohlo být správně zařazeno a zaplacena za něj správná částka dovozního cla a další užitečné informace.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 4. 9. - 18. 9. 2020, platba musí být připsána nejpozději 18. 9. 2020.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!

 


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 7 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

21. září 2020
od 9:00 do 14:00

Zasedací místnost OHK Břeclav
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
– specialistka na celní legislativu EU, Extrastat + Intrastat

Cena

1190(vč. 21% DPH) Členové
1690(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 21092020

Kapacita semináře

35 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí