Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

únor

17

CELNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNY PRO ROK 2021 - online seminář

„Cílem semináře je shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1.5.2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2020, a dále na změny, které postupně nabývají účinnost v roce 2021. Opomenout nemůžeme ani BREXIT - tedy pravidla pro obchodování s UK od 1.1.2021.“

Z programu např.:

 • BREXIT – dopady do obchodování s UK a specifika obchodování se Severním Irskem
 • vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
 • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na výrobky u USA, apod.
 • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, spojovací materiály atd.
 • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2021
 • změny předpisu v oblasti zboží dvojího užití
 • změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2021
 • novely základní celní legislativy na úrovni EU
 • novely národní legislativy – celní zákon, novela zákona o DPH
 • změny postupů v souvislosti se zrušením osvobození od DPH u zásilek do 22 EUR (posun platnosti od 1.7.2021/původně od 1.1.2021)
 • změny postupů zavedených celními orgány – uplatňování alternativních důkazů
 • pro prokázání výstupu zboží x změna příslušných ustanovení zákona o DPH /§66/, žádosti o zvláštní celní režimy, zjednodušené postupy a další
 • trader Portál EU a jeho využítí (AEO, ZISZ, INF2, povolení, INF2)
 • původ zboží - nové preferenční dohody (Singapur, Vietnam atd.), systém REX a jeho vývoj
 • novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577
 • dotazy účastníků a diskuse
Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 2.2. - 16.2.2021, platba musí být připsána nejpozději 16.2.2021.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


 


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 10 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

17. únor 2021
od 9:00 do 14:00

ONLINE SEMINÁŘ
Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Lektor

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
– specialistka na celní legislativu EU, Extrastat + Intrastat

Cena

790(vč. 21% DPH) Členové
1290(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 17022021

Kapacita semináře

100 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí