Okresní hospodářská komora Beclav

Cestovní náhrady aktuálně v roce 2019

Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2019. V průběhu semináře budou zdůrazněny aktuální novinky (sazby náhrad a další v návaznosti na vývoj legislativy)a výklady v oblasti cestovních náhrad, včetně ilustrace na příkladech.

Z programu např.:

  • Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (komu a kdy poskytnout, vymezení pojmů jako pravidelné pracoviště, místo výkonu práce apod.), zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u „státních organizací“ a u ostatních zaměstnavatelů.
  • Poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele).
  • Jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka).
  • Stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kurzů vč. souvisejícího účtování, nová pravidla pro krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné vč. souvisejících výkladů na způsob jeho určení).
  • Další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při dočasném přidělení, přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí).
  • Speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné).
  • Související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň).
  • Aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby.


Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 10.5. - 25.5.2019, platba musí být připsána nejpozději 28.5.2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Termín

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce

Cena

1150(vč. 21% DPH) Členové
1500(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 29052019

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí