Okresní hospodářská komora Beclav

Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.

Z programu např.:

  • Pravidla přepočtu cizí měny na českou.
  • Pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů.
  • Pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí.
  • Opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně.
  • Pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu.
  • Zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.
  • Dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady.
  • Vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 3. 11. - 17. 11. 2019, platba musí být připsána nejpozději 17. 11. 2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Termín

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Jiří Klíma
daňový poradce

Cena

890(vč. 21% DPH) Členové
1390(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 18112019

Kapacita semináře

35 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí