Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

prosinec

09

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 – změny plynoucí ze zákona.

Z programu např.:

  • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, pomůcky versus esenciální výdaje, změny u uplatnění výdajů procentem z příjmů, krátkodobé ubytování, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření v roce 2019, aj.).
  • Další věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., srážková daň u příjmů ze závislé činnosti, dohody o provedení práce a stanovená hranice úhrnu příjmů z pracovní činnosti, pokuty dle § 38o ZDP a v návaznosti na § 250 DŘ, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP, ukončení činnosti a změny způsobu uplatňování výdajů – úpravy §23/8, aplikace § 23/7 – obchodní vztahy mezi osobami spojenými aj.
  • Zajímavosti z praxe (vstupní cena u zděděného majetku, společně hospodařící domácnost)
  • a judikatury.
  • Případné novinky pro rok 2020.
  • Dotazy a diskuse.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 25.11. - 8.12.2019, platba musí být připsána nejpozději 8.12.2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 5 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

09. prosinec 2019
od 9:00 do 14:00

OHK Břeclav, dveře č.207
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Jindřich Klaška
zástupce ředitele sekce – Odbor daně z příjmů fyzických osob

Cena

700(vč. 21% DPH) Členové
1200(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 09122019

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí