Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

únor

21

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021

Cílem školení je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů.

  1. Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, změny ve formuláři ve vztahu k příjmům ze zahraničí a výpočtu daně - § 16ab ZDP. Samostatný základ daně
  2. Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (paušální daň a paušální režim, přechod z paušální daně na uplatnění výdajů %, evidence v paušálním režimu, informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, peněžitý příspěvek na stravování, informace ke krátkodobému nájmu v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy spolupracující osoby, výhry v loteriích, nabytí nemovité věci děděním - § 10/5 ZDP, výdaje při provozu motorových vozidel, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
  3. Další věcné změny v daních z příjmů (bezúplatná plnění ve vztahu k tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku, uplatnění úroků z úvěrů nově, mimořádné odpisy, změna výše hodnoty hmotného majetku a technického zhodnocení, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.)
  4. Aktuální kompenzační bonus a novinky roku 2022
  5. Zajímavosti z judikatury a praxe (odečet úroků u rekreačních objektů – rozsudky NSS, společně hospodařící domácnost – rozsudek NSS 8 Afs 155/2019 z roku 2021, prokazování výdajů výslechem svědků, aj.)
  6. Dotazy a diskuse

Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 4 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

21. únor 2022
od 9:00 do 14:00

Zasedací místnost OHK Břeclav č. 207
nám. T. G. Masaryka 38/10 690 02 Břeclav

Lektor

Ing, Jindřich Klaška
Ing. Jindřich Klaška pracuje jako odborný rada na Generálním finančním ředitelství se zaměřením na problematiku DPFO. Má dlouholetou zkušenost s daní z příjmů fyzických osob z FŘ v Brně, SFÚ a OFŘ. Působí jako metodik DPFO a podílel se na novelách zákona o daních z příjmů. Je spoluautorem formuláře daňového přiznání na dani z příjmů fyzických osob a také se věnuje aplikaci ustanovení daňového řádu do praxe. Lektorskou činností se zabývá více jak 20 let.

Cena

990(vč. 21% DPH) Členové
1590(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 21022022

Kapacita semináře

40 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí