Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

březen

31

DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ předtočený seminář

Předmětem tohoto video semináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2020 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2020. Seminář je strukturován podle daňového přiznání a cílem je důkladný rozbor problematických pasáží zákona. Zákon o daních z příjmů prošel na přelomu roku 2020 a 2021 podstatnými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání. Cílem tohoto semináře je vedle problémových operací v přiznání PO upozornit na změny pro rok 2021. Celý výklad je úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

Z programu např.:

  • Termíny a způsoby podání daňového přiznání.
  • Bezúplatné příjmy.
  • Hmotný majetek – mimořádné odpisy, nové pojmy, nová úprava.
  • Nehmotný majetek.
  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim.
  • Změny v osvobození u právnických osob.
  • Odčitatelné položky od základu daně, daňová ztráta nově.

Ihned po přihlášení a uhrazení poplatku za seminář, Vám na e-mail zašleme odkaz na youtube video, kde si pustíte online přednášku. 

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.
Platby zasílejte ihned po přihlášení na seminář.
Akceptujeme pouze platby převodem. 
Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 7 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

31. březen 2021
od 9:00 do 13:00

PŘEDTOČENÝ
SEMINÁŘ

Lektor

Ing. Jiří Klíma
– daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Cena

1090(vč. 21% DPH) Členové
1690(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 31032021

Kapacita semináře

100 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí