Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

duben

03

Fakturace od A do Z v praxi roku 2019

Cílem je seznámit účastníky s problematikou fakturování a se změnami. Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodaření, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky a asistentky.

Z programu např.:

 • Členění faktur na přijaté, vystavené a další náležitosti - oběh a schvalování.
 • Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky.
 • Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový.
 • Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH – změny s dopadem do fakturace od novel 2019 (změny v sazbách DPH, poukazy, opravné daňové doklady apod.)
 • Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS.
 • Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře.
 • Faktury v kontrolním hlášení, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.
 • Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv).
 • Forma listinná, elektronizace faktur.
 • Fakturace nájemného, přefakturace.
 • Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty, úroky z prodlení.
 • Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace – účtování.
 • Náležitosti faktur – podle zákona o účetnictví, podle zákona o DPH (druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení), faktury v daňové evidenci.
 • Aktuální pokyny, sdělení informace GFŘ.
 • Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace.
 • Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občansky zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH vč. Změn v roce 2019, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů – GDPR a další.
 • Dotazy a diskuze.
Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 20. 3. - 2. 4. 2019, platba musí být připsána nejpozději 2. 4. 2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 3 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

03. duben 2019
od 9:00 do 15:00

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Květoslava Novotná
daňová poradkyně

Cena

1000(vč. 21% DPH) Členové
1500(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 03042019

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí