Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

říjen

09

GDPR rok poté – praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování osobních údajů

V květnu 2018 nabylo účinnosti nařízení ohledně ochrany osobních údajů, které se dotklo většiny podnikatelů, zaměstnavatelů, provozovatelů e-shopů apod. V dubnu 2019 pak nabyl účinnosti zákon o zpracování osobních údajů. Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi a tipy v oblasti ochrany osobních údajů.

Z programu např.:

  • Základní body ochrany osobních údajů, zpracování osobních údajů a základní principy

a postupování při nakládání s osobními údaji.

  • Tipy do praxe všech podnikatelů.
  • Tipy do praxe všech zaměstnavatelů.
  • Tipy do praxe vlastníků webových stránek a e-shopů.
  • Zkušenosti ohledně implementace GDPR.
  • Nejčastější chyby zjištěné v rámci GDPR auditů – praktické poznatky lektorů.
  • Nejčastější chyby ve smlouvách, dokumentech – praktické tipy lektorů.
  • Zkušenosti v rámci prováděných kontrol.
  • Základní přehled nového zákona o zpracování osobních údajů.

Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 24. 9. - 8. 10. 2019, platba musí být připsána nejpozději 8. 10. 2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!

 


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 3 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

09. říjen 2019
od 9:00 do 14:00

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát, JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

Cena

1100(vč. 21% DPH) Členové
1500(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 09102019

Kapacita semináře

25 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí