Okresní hospodářská komora Beclav

INCOTERMS 2020 – SROVNÁVACÍ SEMINÁŘ - online seminář

„Pravidla a směrnice INCETERMS® vytvořila ICC roku 1939 a od té doby usnadňují mezinárodní obchod. Využívají se po celém světě, zjednodušují transakce, napomáhají výkladu obchodních podmínek a podporují dobrou obchodní praxi. Tyto principy a pravidla jsou plně respektována a užívána při každodenním obchodováním. Staly se tak jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.“

Z programu např.:

  • Pravidla ICC - Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek
  • Pravidla ICC - Incoterms 2020 – rozdíly oproti INCOTERMS 2010
  • Jednotlivé doložky Incoterms 2020 v českém prostředí: vývoz a dovoz, unijní a tuzemský obchod
  • Vhodné doložky ve vztahu k použitému druhu přepravy, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav
  • Incoterms 2020 – celní náležitosti

Seminář bude probíhat přes platformu Webex.

Platby zasílejte v termínu od 29.3. - 12.4.2021, platba musí být připsána nejpozději 12.4.2021.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Termín

ONLINE SEMINÁŘ
- seminář bude probíhat přes platformu Webex

Lektor

Ing. Petr Rožek, Ph.D.
– certifikovaný lektor ICC ČR a SSL (Český svaz spedice a logistiky), externí lektor Univerzity Pardubice (Fakulta dopravy) a externí lektor Žilinské univerzity (Fakulta dopravní)

Cena

2000(vč. 21% DPH) Členové
2800(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 130420211

Kapacita semináře

100 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí