Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

únor

28

INTRASTAT

„Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok. Cílem je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě a upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům.“

Z programu např.:

  • Výkaz INTRASTAT

- Právní základ.

- Zákon č. 242/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky – ve znění nařízení vlády č. 323/20018.

- Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, v platném znění.

- Vznik zpravodajské jednotky – nové prahy pro vykazování, způsob jejich určení.

- Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti.

- Zánik ZJ.

- Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat.

- Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – KN pro rok 2019.

- Kódy transakcí.

- Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms.

- Uvádění dalších údajů do výkazů.

- Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování.

- Provádění oprav údajů ve výkazech.

- Způsoby podání výkazu.

  • Kontrolu údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány.
  • Diskuze, zodpovědění dotazů.
Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 15.2. - 27.2.2019, platba musí být připsána nejpozději 27.2.2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 3 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

28. únor 2019
od 9:00 do 14:00

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
specialistka na celní legislativu EU, Extrastat + Intrastat

Cena

900(vč. 21% DPH) Členové
1390(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 28022019

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí