Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

prosinec

02

INTRASTAT změny od 1.1.2022

„Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.“

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Obsah: 

Výkaz INTRASTAT
- Právní základ
- Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
- Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel
- Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
- Vznik a zánik zpravodajské jednotky - prahy pro vykazování, způsob jejich určení
- Zpravodajská jednotka /"ZJ"/ a její povinnosti
- Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
- Uvádění KN / Kombinované nomenklatury
- Kódy transakcí 
- Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
- Uvádění dalších údajů do výkazů
- Provádění oprav údajů ve výkazech
- Nařízení vlády č. 333/2021 - změny pro rok 2022

Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány

Platby zasílejte v termínu od 22.11.2021 - 1.12.2021. 

Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 5 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

02. prosinec 2021
od 9:00 do 14:00

Zasedací místnost OHK Břeclav č. 207, nám. T. G. Masaryka 38/10
690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
– specialistka na celní legislativu EU, Extrastat + Intrastat

Cena

1090(vč. 21% DPH) Členové
1490(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 02122021

Kapacita semináře

35 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí