Okresní hospodářská komora Beclav

Jak knock-outovat manipulátora

S manipulací se setkáváme téměř denně. Jedná se o situaci, kdy se nám někdo snaží podsunout názor, postoj či konkrétní rozhodnutí, aniž bychom si toho všimli. Manipulátor se nás snaží ovlivnit různými způsoby tak, abychom mu vyšli vstříc a vyhověli mu. Někdy probíhá manipulace zjevně, jindy zase skrytě. Je velmi možné, že sami občas nevědomě využíváme některé z manipulativních technik ve vztahu k našemu okolí. Na tomto kurzu budete seznámeni s některými typy manipulace v komunikaci a dozvíte se, jak na ni efektivně reagovat.

Z programu např.:

  • Typy a jednání a znaky manipulativního jednání .
  • Typologie manipulátorů.
  • Strategie a techniky manipulátorů.
  • Techniky obrany proti manipulaci.
  • Budování sebedůvěry a sebevědomí v rámci obrany proti manipulaci.
  • Trénink modelových situací.


O lektorovi: Ing. Přemysl Doležal se začal věnovat vzdělávání a rozvoji dospělých již v průběhu sudia na Provozně ekonomické fakultě Mendělovy univerzity v Brně. Své zkušenosti z obchodní činnosti, komunikace a rozvoje osobnosti si rozšiřoval o nové znalosti a dovednosti i po ukončení studia v rámci spolupráce s komerčními firmami i neziskovými organizacemi. Pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na ruzných pozicích včetně manažerských. Profesně se věnoval řízení projektů, zefektivňování procesů, zavádění inovací, oblasti komunikace, propagace, rozvoji a motivaci pracovníků.

Platby zasílejte v termínu od 27. 3. - 9. 4. 2019, platba musí být připsána nejpozději 9. 4. 2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Termín

Zasedací místnost OHK Břeclav
nám. T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Přemysl Doležal
trenér, konzultant a lektor

Cena

900(vč. 21% DPH) Členové
1290(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 22052019

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí