Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

říjen

08

Jak na správnou fakturaci v roce 2019

„Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla, především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými fakturami, vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami i dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Seminář je určen účetním, fakturantům, referentům prodeje, zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek, a také závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti, nebo si potřebují osvěžit znalosti.“

Z programu např.:

Fakturace z hlediska účetních předpisů a zákona o daních z příjmů:

 • Co je to faktura a podklady pro fakturaci.
 • Provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů.
 • Okamžik uskutečnění účetního případu.
 • Lhůty vystavování účetních dokladů.
 • Saldokonto přijatých a vydaných faktur.
 • Záloha a závdavek.
 • Faktura v cizí měně a měnová doložka.
 • Cizí měny, kurzové rozdíly.
 • Druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového.
 • Náležitosti faktury v cizím jazyce.
 • Bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě.
 • Doklady skladového hospodářstvím správné náležitosti.
 • Ostatní interní účetní doklady.
 • Prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů podle daňového řádu.
 • Oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy.
 • Náležitosti a podmínky elektronické fakturace.
 • Elektronizace účetních záznamů a elektronické komunikace.
 • QR kód.

Zákon o DPH – vybraná ustanovení, která se dotýkají fakturace a daňových dokladů:

 • Změny DPH v roce 2019.
 • Daňové doklady, druhy, práce s nimi.
 • Co má vědět fakturant o předmětu daně a osvobození od daně.
 • Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 (platné od 1. 1. 2013).
 • Elektronická fakturace.
 • Auditní stopa, prokazování v okamžiku kontroly.
 • Opravné daňové doklady, dříve dobropisy, vrubopisy.
 • Insolvenční řízení.
 • Fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti.

 

Archivace dokladů

Občanský zákoník:

 • Promlčení (promlčecí lhůta).
 • Uznání dluhu.
 • Zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr.
 • Vznik, změna, zánik závazků.
 • Opatření oproti opožděným platbám.
 • Čas plnění.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 23. 9. - 7. 10. 2019, platba musí být připsána nejpozději 7. 10. 2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 3 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

08. říjen 2019
od 9:00 do 13:30

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Vladimíra Jordová
– lektorka v oblasti účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy

Cena

900(vč. 21% DPH) Členové
1390(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 08102019

Kapacita semináře

25 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí