Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

duben

22

JAK TRÉNOVAT MOZEK K LEPŠÍ KREATIVITĚ

Dovednost být originální a nalézat nová vhodná řešení úkolů či problémů je nespornou výhodou a dnes i v některých oblastech nezbytnou nutností. Kreativitu lze však podceňovat nejen u jednotlivce, ale i u skupiny, což má synergický efekt, který utužuje tým a zvyšuje jeho efektivitu při spolupráci. Prakticky zaměřený workshop shrnuje informace o našich běžně využívaných způsobech myšlení a nabízí přehled o technikách a metodách, jak přistupovat k řešení úkolů nově, originálně a kreativně. Cílovou skupinou jsou všichni lidé bez rozdílu věku a pracovního zařazení, kteří se chtějí seznámit s technikami podporující koncentraci a především kreativitu.

Z programu např.:

  • Jak funguje lidský mozek, paměť.
  • Cvičení na zapojení pravé, levé hemisféry.
  • Kreativita – kreativní myšlení, překážky, rychlost kreativního myšlení.
  • Vertikální vs. laterální myšlení.
  • Kreativní techniky - praktická cvičení.

Platby zasílejte v termínu od 7.4. - 21.4.2020, platba musí být připsána nejpozději 21.4.2020.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 7 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

22. duben 2020
od 9:00 do 13:30

Zasedací místnost OHK Břeclav
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Přemysl Doležal
– trenér, konzultant a lektor

Cena

1090(vč. 21% DPH) Členové
1390(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 22042020

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí