Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

březen

28

Komplexní zákoník práce (novelizace)

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem i zánikem pracovního poměru, budou probrány nejčastější chyby v pracovních smlouvách a tipy pro zaměstnavatele, problematika přesčasů a praktické problémy při určení a výpočtu dovolené. Důraz bude rovněž kladen na správné rozvázání pracovního poměru se soudním přesahem.

Obsah semináře:

1. Požadování údajů při výběru zaměstnanců, dotaz na těhotenství a požadavek na výpis z trestního rejstříku.
2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.
3. Zkušební doba a její prodlužování.
4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, jak správně sjednat pracovní poměr zástupu za MD.
5. Převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi.
6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
8. Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
9. Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.
10. Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele
11. Další instituty pracovního práva - doručování, potvrzení o zaměstnání, atd.
12. Plánované změny v roce 2022 – whistleblowing a work-life balance


Diskuse.

Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků!
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.

Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 4 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

28. březen 2022
od 9:00 do 14:00

Zasedací místnost OHK Břeclav č. 207
nám. T. G. Masaryka 38/10 690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA a JUDr. Adam VALÍČEK, MBA
JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která získala ocenění Právnická firma roku 2019 a roku 2020 – velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva, dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz. Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři a spoluautoři mnoha článků a publikací.

Cena

890(vč. 21% DPH) Členové
1390(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 28032022

Kapacita semináře

40 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí