Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

únor

03

NOVINKY VE SPOLEČNOSTECH – VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - online seminář

„S účinností od 1.1.2021 dochází k dosud nejpodstatnější novele zákona o obchodních korporacích, který významně ovlivní chod obchodních společností a vyžádá si nejen změny zakladatelských dokumentů kapitálových společností. Cílem školení je seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami týkajících se společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jejich praktickými důsledky do fungování společností a dále poskytnout účastníkům doporučení, jak a do kdy by na změny v zákonné úpravě měly příslušné orgány těchto společností reagovat. Školení bude obsahově rozděleno do třech částí. V rámci první části budou probrány otázky, které novela mění jak u společností s ručením omezeným, tak u akciových společností. Druhá část bude zaměřena na změny týkající se výlučně společností s ručením omezeným, předmětem třetí části pak budou výlučné změny akciových společností.“

Z programu např.
       1. část – s.r.o. + a.s.

 • Změna pravidel pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů.
 • Zvláštní druh podílu s právem jmenovat členy statutárního orgánu.
 • Odlišné pojetí střetu zájmů členů orgánů společnosti.
 • Odlišné pojetí zákazu konkurence členů orgánů společnosti.
 • Přísnější odpovědnost statutárních orgánů.
 • Právnická osoba jako člen statutárního orgánu.
 • Oprávnění valné hromady udělovat statutárnímu orgánu strategické a koncepční pokyny.
 • Neschválení smlouvy o výkonu funkce.
 • Rozpor smlouvy o výkonu funkce se společenskou smlouvou.
 • Účast třetích osob u valné hromady a další změny týkající se konání valných hromad.
 • Zástava podílu a jiná věcná práva spojená s podílem – omezení převoditelnosti podílů a akcií.
 • Obsahové změny zprávy o vztazích.
 • Zápis koncernu v obchodním rejstříku – neschválený bod novely.
 • Zpřísnění povinnosti zakládat účetní závěrku do obchodního rejstříku.

       2. část – s.r.o.

 • Snížení administrativní zátěže při založení nového s.r.o.
 • Úprava povinných náležitostí společenských smluv a seznamu společníků vedených společností.
 • Zúžení možnosti nepřítomného společníka hlasovat dodatečně po konání valné hromady.

       3. část – a.s.

 • Nová úprava monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti.
 • Obsahové změny výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti.

Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 19.1. - 2.2.2021, platba musí být připsána nejpozději 2.2.2021.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!
Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 10 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

03. únor 2021
od 10:30 do 14:30

ONLINE SEMINÁŘ
Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Lektor

Mgr. Marek Němeček, právník a Mgr. Miroslav Papoušek, advokát

Cena

690(vč. 21% DPH) Členové
990(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 03022021

Kapacita semináře

100 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí