Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

červen

30

NOVINKY VE SPOLEČNOSTECH – VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - předtočený seminář

„S účinností od 1.1.2021 dochází k dosud nejpodstatnější novele zákona o obchodních korporacích, který významně ovlivní chod obchodních společností a vyžádá si nejen změny zakladatelských dokumentů kapitálových společností. Cílem školení je seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami týkajících se společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jejich praktickými důsledky do fungování společností a dále poskytnout účastníkům doporučení, jak a do kdy by na změny v zákonné úpravě měly příslušné orgány těchto společností reagovat. Školení bude obsahově rozděleno do třech částí. V rámci první části budou probrány otázky, které novela mění jak u společností s ručením omezeným, tak u akciových společností. Druhá část bude zaměřena na změny týkající se výlučně společností s ručením omezeným, předmětem třetí části pak budou výlučné změny akciových společností.“

Z programu např.:

 1. část – s.r.o. + a.s.
 • Změna pravidel pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů.
 • Zvláštní druh podílu s právem jmenovat členy statutárního orgánu.
 • Odlišné pojetí střetu zájmů členů orgánů společnosti.
 • Odlišné pojetí zákazu konkurence členů orgánů společnosti.
 • Přísnější odpovědnost statutárních orgánů.
 • Právnická osoba jako člen statutárního orgánu.
 • Oprávnění valné hromady udělovat statutárnímu orgánu strategické a koncepční pokyny.
 • Neschválení smlouvy o výkonu funkce.
 • Rozpor smlouvy o výkonu funkce se společenskou smlouvou.
 • Účast třetích osob u valné hromady a další změny týkající se konání valných hromad.
 • Zástava podílu a jiná věcná práva spojená s podílem – omezení převoditelnosti podílů a akcií.
 • Obsahové změny zprávy o vztazích.
 • Zápis koncernu v obchodním rejstříku – neschválený bod novely.
 • Zpřísnění povinnosti zakládat účetní závěrku do obchodního rejstříku.

 

 1. část – s.r.o.
 • Snížení administrativní zátěže při založení nového s.r.o.
 • Úprava povinných náležitostí společenských smluv a seznamu společníků vedených společností.
 • Zúžení možnosti nepřítomného společníka hlasovat dodatečně po konání valné hromady.

 

 1. část – a.s.
 • Nová úprava monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti.
 • Obsahové změny výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti.

Ihned po přihlášení a uhrazení poplatku za seminář, Vám na e-mail zašleme odkaz na video, kde si pustíte online přednášku. 

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.
Platby zasílejte ihned po přihlášení na seminář.
Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!
Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 7 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

30. červen 2021
od 9:00 do 14:00

PŘEDTOČENÝ
SEMINÁŘ

Lektor

Mgr. Marek Němeček, právník a Mgr. Miroslav Papoušek, advokát

Cena

690(vč. 21% DPH) Členové
990(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 33333333

Kapacita semináře

100 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí