Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

září

19

Personalista jako partner vedení firmy

„Řízení lidských zdrojů v podnicích se stává stále důležitějším faktorem úspěchu. Personalisté a HR manažeři tak ve spolupráci s ostatními manažery řídí to nejcennější ve firmě – lidské zdroje. Účastní se výběru vhodných pracovníků, spolu s manažery mají možnost pracovníky vést, motivovat a vytvářet tak podmínky pro kvalitní spolupráci a úspěch celé firmy.“

Z programu např.:

 • Strategická úloha personální práce.
  • Postavení personalisty v podniku.
  • Podpora strategie firmy.
 • Personální procesy a jejich optimální nastavení.
 • Nové trendy:
  • Personální marketing.
  • Moderní metody rozvoje.
  • Motivace a hodnocení zaměstnanců.

Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro personalisty i manažery firem, kteří chtějí dále rozvíjet své zaměstnance, zajistit jejich výkonnost, podporovat je v plnění nastavených cílů a zvyšovat jejich spokojenost.

Jaký je cíl semináře?
Cílem semináře je naučit se strategicky podporovat vedení firmy v oblasti personalistiky, komunikovat přidanou hodnotu personalistů, optimálně nastavit procesy podle nejnovějších poznatků s důrazem na podporu cílů a strategie organizace. Aktivně budovat značku zaměstnavatele, snižovat fluktuaci a přilákat vhodné uchazeče.

O lektorce:
Kateřina Legnerová má dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení lidí a personální práce. Dlouhodobě působila na vysokých manažerských pozicích v rámci finančního sektoru. Vyučuje personalistiku na Vysoké škole ekonomické a Univerzitě Karlově. Vede řadu seminářů v oblasti leadershipu a personálního řízení. Připravuje a realizuje Akademii personalistiky při VŠE.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 4. 9. - 18. 9. 2019, platba musí být připsána nejpozději 18. 9. 2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 3 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

19. září 2019
od 9:00 do 16:00

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA
- odbornice v oblasti HR, koučka, konzultantka a ředitelka Akademie personalistiky

Cena

1690(vč. 21% DPH) Členové
2090(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 19092019

Kapacita semináře

20 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí