Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

leden

22

Pracovní právo v praxi – aktuálně pro rok 2019

Na semináři budou účastníci v rámci výkladu seznámeni s aktuálními pracovněprávními předpisy, změnami v souvisejících předpisech a výhledem do roku 2019. Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

Z programu např.:

  • Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech.
  • Problematika ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle GDPR.
  • Zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci.
  • Agenturní zaměstnávání.
  • Pracovní doba.
  • Překážky v práci a pracovní volno.
  • Práce z domova.
  • Skončení pracovního poměru.
  • Zákon o inspekci práce.

- nové definice přestupků a správních deliktů

- kontrola na pracovišti

 

O lektorovi:
JUDr. Miloš Hejmala řídí vlastní advokátní kancelář, zaměřuje se na individuální i kolektivní pracovní právo a má za sebou 35 let specializované praxe v oboru pracovní právo, z toho 20 let v advokacii jako samostatný advokát. Věnuje se lektorské činnosti v oboru pracovního práva, dále zabezpečení tzv. „manažerské přípravy“ v oboru pracovního práva pro firemní management na všech stupních řízení.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 10.1. - 21.1.2019, platba musí být připsána nejpozději 21.1.2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 3 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

22. leden 2019
od 9:00 do 15:00

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Miloš Hejmala
advokát

Cena

1100(vč. 21% DPH) Členové
1500(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 22012019

Kapacita semináře

25 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí