Okresní hospodářská komora Beclav

Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1. 2018

V ceně je zahrnutý coffee break, občerstvení a písemné materiály.

Z programu např.:

  • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2017:

- Žádost o provedení ročního zúčtování.

- Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti.

- Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání.

- Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR.

- Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování.

  • Výpočet ročního zúčtování:

- Výpočet základu daně:

- Podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně.

- Změna při uplatnění „daru krve“, ocenění odběru krvetvorných buněk.

- Nové podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření.

- Změna při uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění.

- Podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby.

- Další odečty.

- Výpočet daně:

- Podmínky pro výpočet slev a daňového zvýhodnění.

- Zohlednění vyšší částky daňového zvýhodnění při výpočtu ročního zúčtování.

- Podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu.

- Prokázání nároku na slevu na invalidu, na slevy na držitele průkazu ZTP/P, na slevu na studenta.

 

  • Informace o nových tiskopisech.
  • Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1. 1. 2018:

- Příjmy, z nichž se daň vybírá srážkou zvláštní sazbou.

- Zvýšení daňového zvýhodnění na jedno dítě ve společně hospodařící domácnosti.

- Učinění prohlášení k dani.

- Podmínka pro uplatnění slevy na invaliditu, slevy na průkaz ZTP/P, slevy za umístění dítěte.

  • Dotazy.

Platby zasílejte od 6. 2. - 16. 2. 2018, platba musí být připsána na účet nejpozději 19. 2. 2018.

Přihlášení na seminář je závazné! Zaslané platby nevracíme!

Seminář je podpořen z prostředků Jihomoravskéhokraje.

Termín

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Miluše Procházková
specialistka na mzdovou problematiku

Cena

0(vč. 21% DPH) Členové
500(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 20022018

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí