Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

prosinec

01

VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE

Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupí podle předpokládaného legislativního procesu v účinnost 30. 7. 2020 a další část od 1. 1. 2021.

Obsah semináře:

  • Velké změny v oblasti dovolené – komplexní průvodce novelou, zdůraznění klíčových změn, přepočet dovolené na hodiny
  • Novinka - Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
  • Změny v pružném (flexibilním) rozvržení pracovní doby
  • Nová úprava náhrady nemajetkové újmy zaměstnanci
  • Novinky v oblasti doručování – jak správně doručit písemnost zaměstnanci?
  • Sdílené pracovní místo jakožto nový institut
  • Potvrzení o zaměstnání aneb zápočtový list – pozor na změny
  • Přechod práv a povinností a související změny a souvislost se skončením pracovního poměru
  • Novelizace odvolání z vedoucího pracovního místa
Cílem semináře je především připravit zaměstnavatele, personalisty, účetní, jednatele, HR manažery a ostatně všechny zaměstnance na plánované změny, jejichž účinnost se předpokládá v následujících měsících.
Lektoři seznámí účastníky školení se stávající právní úpravou v komparaci s novelizací, aby se účastnící školení přehledně zorientovali v očekávaných novinkách.
Školení je určeno pro začínající i pokročilé účastníky v oblasti pracovního práva.

Školení bude doplněno o praktické příklady z kontrol inspektorátu práce a ze soudních sporů v personální oblasti.
Lektoři umožní prostor pro dotazy účastníků.
Lektoři si vyhrazují právo přednášet za účasti jednoho lektora. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu legislativnímu procesu.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 16.11. - 30.11.2020, platba musí být připsána nejpozději 30.11.2020.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 7 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

01. prosinec 2020
od 9:30 do 13:30

Zasedací místnost OHK Břeclav
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka; JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Cena

1300(vč. 21% DPH) Členové
1600(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 01122020

Kapacita semináře

40 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí