Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

únor

04

VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE, DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET, HOME OFFICE - online seminář

„Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce účinná od 30.7.2020 a od 1.1.2021. Cílem semináře je především připravit mzdové účetní, zaměstnavatele, personalisty, jednatele, na plánované změny. Lektor seznámí účastníky školení se stávající právní úpravou v komparaci s novelizací, aby se účastníci školení přehledně zorientovali v očekávaných novinkách. Součástí semináře je rovněž i praktická část týkající se přepočítávání dovolené podle nové právní úpravy. Školení je určeno pro začínající i pokročilé účastníky v oblasti pracovního práva.“

Z programu např.:

  • Velká změny v oblasti dovolené – komplexní průvodce novelou, zdůraznění klíčových změn, přepočet dovolené na hodiny.
  • Novinka – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.
  • Změny v pružném (flexibilním) rozvržení pracovní doby.
  • Novinky v oblasti doručování – jak správně doručit písemnosti zaměstnanci?
  • Sdílené pracovní místo jakožto nový institut.
  • Potvrzení o zaměstnání aneb zápočtový list – pozor na změny.
  • Přechod práv a povinností a související změny a souvislost  se skončením pracovního poměru.
  • Novelizace odvolání z vedoucího pracovního místa.
  • Nová výše minimální mzdy.

Školení bude doplněno o praktické příklady z kontrol inspektorátu práce a ze soudních sporů v personální oblasti, a aktuálními problémy v praxi, vč. home office
Lektoři umožní prostor pro dotazy účastníků.
Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu legislativnímu procesu.

Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 20.1. - 3.2.2021, platba musí být připsána nejpozději 3.2.2021.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!

 


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 10 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

04. únor 2021
od 9:00 do 13:00

ONLINE SEMINÁŘ
Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Lektor

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Cena

690(vč. 21% DPH) Členové
990(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 04022021

Kapacita semináře

100 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí