Okresní hospodářská komora Beclav

Zákoník práce komplexně se zdůrazněním novelizace 2019

Cílem je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školní získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků! Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.

Z programu např.:

 • Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
 • Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.
 • Zkušební doba komplexně.
 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou.
 • Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi.
 • Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
 • Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.
 • Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Další instituty pracovního práva – doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
 • Zdůraznění klíčových změn v roce 2018.
 • Seznámení s klíčovými instituty účinnými v rámci ochrany osobních údajů (GDPR) od května 2018 a povinnosti zaměstnavatele a personalistů s tímto spojené – na co nezapomenout v pracovních smlouvách, dotaznících, při monitorování zaměstnanců apod. Jak správně nastavit vnitřní předpisy?
 • Zdůraznění klíčových změn v rámci novelizace 2019.


Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 6.2. - 18.2.2019, platba musí být připsána nejpozději 18.2.2019.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!


Termín

OHK Břeclav, dveře č.207,
nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát, JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

Cena

1100(vč. 21% DPH) Členové
1500(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 19022019

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí