Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

březen

29

ZÁKONÍK PRÁCE – KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ZÁKONÍKEM PRÁCE, A JEHO NOVELIZACE - online seminář

„Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.“

Z programu např.:

 • Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
 • Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. 
 • Zkušební doba komplexně.
 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou.
 • Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi. 
 • Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
 • Dovolená z pohledu teorie a praxe, její propočet, převádění a určování.
 • Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Další instituty pracovního práva - doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
 • Home office.

Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků!
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.

Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

Platby zasílejte v termínu od 13.3. - 26.3.2021, platba musí být připsána nejpozději 26.3.2021.

Akceptujeme pouze platby převodem. Zaslané platby nevracíme!

 


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 10 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

29. březen 2021
od 9:00 do 14:00

ONLINE SEMINÁŘ
Seminář bude probíhat online přes aplikaci TEAMS.

Lektor

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Cena

590(vč. 21% DPH) Členové
890(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 29032021

Kapacita semináře

100 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí