Okresní hospodářská komora Beclav

duben

16

9:00 do 14:00

Učebna č. 401
Dům školství Břeclav, ul. 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav

Celní řízení změny pro rok 2024 Ing. Lenka Sabelová

Seminář, si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2023, a dále na připravované změny pro rok 2024. Nastíníme i další změny, které nás v dohledné době čekají.


Členové

Aktuální počet členů
ke dni 13. 04. 2024

82

Stát se členem OHK

Kalendář událostí

Novinky

Projekt EDIH-DIGIMAT

Firma budoucnosti: Komplexní podpora transformace pro SME

Celý článek >

w

Vážení klienti, dovolujeme si Vás seznámit s komplexními informacemi a nabídkou na zřízení elektronického podpisu a s tím spojených služeb.

Celý článek >


w

Vážení klienti, kdo nestihl konferenci we.trade, tak níže přikládáme odkaz, kde se můžete podívat na celý záznam konference.

Celý článek >


w

Nabízíme možnost exkurzí pro školy do vybraných firem.

Celý článek >


w

Okresní hospodářská komora nabízí poradenství nejen pro začínající podnikatele.Na jednom místě tak můžete získat základní informace potřebné pro své podnikání (např. k zahájení činnosti, k provozu a k financování podniku). Tyto informace obdrží každý pod

Celý článek >


w

Vážení členové, jako člen hospodářské komory máte nyní možnost připojit se svým podpisem k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky. Člen hospodářské komory je na základě podpisu etického kodexu oprávněn užívat logo člena pro svoji preze

Celý článek >