Okresní hospodářská komora Beclav

duben

13

9:30 do 13:00

Zasedací místnost OHK Břeclav
OHK Břeclav

Velká novela zákoníku práce 2023

Provedení stávající právní úpravou a připravovanou novelou zákoníku práce. Vysvětlení jednotlivých změn, které novelizace přináší, srovnání právních úprav pro lepší pochopení změn.


Členové

Aktuální počet členů
ke dni 30. 03. 2023

101

Stát se členem OHK

Kalendář událostí

Novinky

Aktuální plná moc a výpis z OR

AKTUALNÍ PLNÁ MOC A VÝPIS Z OR

Celý článek >

Ověřování od 3. 4. 2023

Ověřování: obnova provozu od 3. 4. 2023

Celý článek >