Okresní hospodářská komora Beclav

Výhody členství

Členství v OHK Břeclav umožňuje firmě a všem jejím zaměstnancům využívat služeb zdarma, nebo s výraznou slevou.

Mohu se stát členem OHK Břeclav a kolik mě to bude stát?

Členem se může stát každá právnická, nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo osoba vlastnící živnostenský list.
Podnikatel, který se stane členem komory platí členský příspěvek ve výši 1 000 Kč/rok , je-li fyzickou osobou a 5 000 Kč/rok, jeli právnickou osobou.
Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem.  
Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně.

Rozhodl jsem se stát členem OHK Břeclav, co mám udělat?

Obraťte se na OHK Břeclav a vyplňte členskou přihlášku.

Jaký je postup?

Žádost o přijetí nového člena projedná představenstvo, následně žadatele o členství seznámí s výsledkem prostřednictvím dopisu o přijetí.
Po úhradě příspěvku je nový člen zapsán do seznamu členů Hospodářské komory ČR prostřednictvím Okresní hospodářské komory Břeclav.
Příspěvky za členství se řídí příspěvkovým řádem a dodatkem příspěvkového řádu.

Chci se stát členem OHK


VÝHODY:

PRESTIŽ

Členství v hospodářské komoře je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost a potvrzení solidnosti. Členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

ŘADA KONTAKTŮ

Žádná jiná společnost či instituce neorganizuje takový počet podnikatelských formálních i neformálních akcí, kterými Vám otevíráme dveře k novým kontaktům a podnikatelským příležitostem.
Vyplatí se účastnit se akcí, které pro své členy pořádáme. Potkáte na nich zajímavé osobnosti, podnikatele, představitele vlády, státní správy i samosprávy.
Jako člen dostanete řadu pozvánek na společenské akce, kde hledání obchodních příležitostí hraje prim a příjemná atmosféra večírku mu jen nahrává.

INFORMACE

Každý člen je automaticky a pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Nevíte, jak začít podnikat v zahraničí, jak naložit s bioodpadem, jak vyřešit účetní případ? Neztrácejte čas a obraťte se vždy rovnou na nás a my Vám poradíme! Prvotní informace poskytujeme zdarma. Zajímá vás, které firmy z okolí jsou také členy? V čem podnikají a jak byste si mohli být prospěšní? To všechno můžete pohodlně vyhledávat v našem registru. Rádi s vámi budeme o jakémkoli problému mluvit osobně, protože věříme, že krátká konzultace může být efektivnější, než hodiny strávené s vyhledavačem. Klidně se zastavte.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se Vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit. Nabízíme vám možnost podílet se na tvorbě legislativy ČR, připomínkovat návrhy zákonů a novel – díky silnému postavení HKČR budou vaše připomínky brány v potaz. Informace k připomínkování je k dispozici zde.

ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti, proto se u nás Vy či vaši zaměstnanci můžete pravidelně školit. Okresní hospodářská komora Břeclav pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a vašich zaměstnanců. 

JEDNOTA

K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

TOP NETWORKING 

Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. Spolupracujeme se starosty a zástupci měst a obcí, místními akčními skupinami. Propagujeme vaše podnikání formou elektronického katalogu členi-členům a elektronickým infoservisem a také klientskou sítí.

EXPORT

Chcete proniknout na zahraniční trh, nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou a sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Jako člen máte možnost čerpat nejenom výhody, které vám poskytuje tým OHK Břeclav, ale i speciální nabídky pro Vás pravidelně zveřejňují i ostatní členové. Přirozeně i Vy po schválení členství můžete vymyslet zajímavou speciální nabídku pro členské firmy a propagovat, tak své výrobky a služby v rámci silné sítě.

ETIKA

Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.Příspěvkový řád
Dodatek k příspěvkovému řádu FO

Chci se stát členem OHK