Okresní hospodářská komora Beclav

O nás

Okresní hospodářská komora Břeclav je sdružení podnikatelů, které vzniklo v roce 1993 na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Okresní hospodářská komora Břeclav byla pokračovatelem pobočky ČSOPK, která zahájila činnost v Břeclavi v roce 1990.
Jsme právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a působíme nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy.
Činnost OHK Břeclav je upravena statutem, jednacím řádem a ostatními vnitřními předpisy.

Jsme prestižní podnikatelská organizace, která sdružuje podnikatele, hájí jejich zájmy a poskytuje jim příležitosti k získávání nových obchodních partnerů. Zabýváme se podporou podnikání, exportu, odborného vzdělávání, zvyšováním konkurenceschopnosti, pořádáním seminářů, konferencí a získáváním informací pro podnikatele.

Jsme významným podporovatelem podnikání, poskytujeme konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme organizacím i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu. Plně si uvědomujeme důležitost kvalitních obchodních vztahů pro úspěch v podnikání. Prostřednictvím networkingových akcí podporujeme vznik a další budování vazeb mezi podnikateli.

Jsme si rovněž vědomi toho, jak je důležité věnovat se dětem a mládeži, podporovat jejich rozvoj a vytvářet podmínky pro to, aby byly úspěšné a spokojené ve svém budoucím profesním životě. Našim cílem je tedy podporovat spolupráci škol s firmami především v technických oborech.


Jsme vaším partnerem pro úspěšné podnikání.


Hlavní poslání OHK Břeclav:


Jste podnikatel, vlastníte firmu, nebo podnikáte na svůj vlastní účet?
Hledáte podporu, pomoc, informace?

Uvažujte o členství v Okresní hospodářské komoře Břeclav,
nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

Stát se členem OHK