Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

„Máte základní znalosti účetnictví, ale pro praxi to nestačí? Hledáte práci a potřebujete se blýsknout na pohovoru, nebo se v účetnictví zdokonalit? Či jste již absolvovali náš kurz pro začátečníky? Právě Vám je určen tento kurz.“

Více informací >


INTRASTAT

02. 10. 2018

Obchodujete s ostatními členskými státy Evropské unie a máte povinnost vykazovat údaje do Intrastatu? Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě a upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit seminář i úplným začátečníkům.

Více informací >


S manipulací se setkáváme téměř denně. Jedná se o situaci, kdy se nám někdo snaží podsunout názor, postoj či konkrétní rozhodnutí, aniž bychom si toho všimli. Manipulátor se nás snaží ovlivnit různými způsoby tak, abychom mu vyšli vstříc a vyhověli mu. Někdy probíhá manipulace zjevně, jindy zase skrytě. Je velmi možné, že sami občas nevědomě využíváme některé z manipulativních technik ve vztahu k našemu okolí. Na tomto kurzu budete seznámeni s některými typy manipulace v komunikaci a dozvíte se, jak na ni efektivně reagovat

Více informací >


S manipulací se setkáváme téměř denně. Jedná se o situaci, kdy se nám někdo snaží podsunout názor, postoj či konkrétní rozhodnutí, aniž bychom si toho všimli. Manipulátor se nás snaží ovlivnit různými způsoby tak, abychom mu vyšli vstříc a vyhověli mu. Někdy probíhá manipulace zjevně, jindy zase skrytě. Je velmi možné, že sami občas nevědomě využíváme některé z manipulativních technik ve vztahu k našemu okolí. Na tomto kurzu budete seznámeni s některými typy manipulace v komunikaci a dozvíte se, jak na ni efektivně reagovat

Více informací >


„Seminář je určen zejména pro majitele a CEO malých a středních firem, kteří mají vedoucí roli v rozvoji svých podniků a chtějí jej posouvat dál, poznat novou stránku poslání a vize coby špičkových nástrojů strategického řízení a také možnosti, jak tyto nástroje využít. Cílem semináře je: - seznámit účastníky s nástroji strategického řízení firem, které jsou v České republice často přehlíženy – s posláním, vizí a s novými způsoby, jak lze s těmito nástroji pracovat a nastartovat růst své firmy. - zlepšit znalosti a schopnosti managementu firem. - ukázat nový – strategičtější pohled na rozvoj a růst byznysu. - poznat rozdíl mezi vedením (vůdcovstvím) a řízením (managementem) firmy. - ukázat prakticky, jak mohou účastníci získané znalosti ihned uplatnit ve prospěch vlastní firmy. Seminář kombinuje teoretické znalosti s praktickými ukázkami a úkoly pro účastníky. Cílem je vtáhnout Vás do dění a umožnit Vám maximum z probírané látky zažít „na vlastní kůži“ – na příkladu Vaší vlastní firmy. Na semináři si tak vyzkoušíte například tvorbu poslání s využitím metodiky Simona Sinka – Zlatého kruhu. Každý účastník obdrží jako bonus hodinu konzultace v hodnotě 1 000 Kč ZDARMA, aby mohl konzultovat využití nabytých znalostí v rámci své organizace.“

Více informací >


Stav flow přichází, pokud děláme nějakou činnost, při které zapojujeme naše silné stránky a ve které vidíme smysl. Pokud jsme ve flow, činnost, kterou děláme, nás pohltí. Přestáváme vnímat čas. Dlouhodobě se nám v mozku vyplavuje více dopaminu, neurohormonu, který ovlivňuje naši kreativitu, schopnost se efektivně učit a naši spokojenost. Součástí workshopu je stanovení silných stránek a definování toho, co lidi na jejich práci nejvíce baví a naplňuje.

Více informací >


Vedete tým lidí? A máte přitom pocit, že spolupráce mezi jeho členy vázne a nejsou dostatečně výkonní, ačkoli jste jim předali všechno, co víte a motivujete je všemi prostředky? Potom je seminář právě pro Vás!

Více informací >Absolvováním semináře získáte informace zejména o změnách provedených novelou zákoníku práce a o dalších legislativních změnách v oblasti pracovního práva. Budete se lépe orientovat v aktuálních problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce.

Více informací >


Protože každý marketing může být lepší. Zvlášť pokud se mu příliš nevěnujete, máte k dispozici nevyužitý potenciál k rychlému růstu. Občas se podnikání rozjede tak rychle a obchodních aktivit je tolik, že na řízenou propagaci nezbývá čas či volné zdroje. Věděli jste, že k tomu dnes ani nepotřebujete velké peníze? Ať již vaše firma začíná, roste, maturuje, je na rozcestí či klesá, v každé fázi pomáhá určitá marketingová strategie. Jelikož v tomto kurzu nejde o „jak na Facebook“, ale o nadčasové přístupy s širokým uplatněním, je školení vhodné pro šéfy, specialisty i pro ty, kteří se marketingu prozatím nevěnovali.

Více informací >