Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

Daň z přidané hodnoty prochází v současnosti podstatnými legislativními změnami, především v oblasti tuzemských plnění, přičemž důležité změny platí od roku 2019. Cílem tohoto semináře je podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

Více informací >


„Seminář je určen každému, kdo se chce zlepšit ve svém mluveném projevu, naučit se techniky přednesu a dozvědět se více o práci s hlasem. Cílem je naučit účastníky co nejpraktičtější zásady mluveného projevu včetně návodu, jak ho dále rozvíjet.“

Více informací >


„Každý den se můžete dostat do situace, kdy budete muset rychle poskytnout první pomoc a zachránit život druhého člověka.“

Více informací >


„Každý den se můžete dostat do situace, kdy budete muset rychle poskytnout první pomoc a zachránit život druhého člověka.“

Více informací >


„Řízení lidských zdrojů v podnicích se stává stále důležitějším faktorem úspěchu. Personalisté a HR manažeři tak ve spolupráci s ostatními manažery řídí to nejcennější ve firmě – lidské zdroje. Účastní se výběru vhodných pracovníků, spolu s manažery mají možnost pracovníky vést, motivovat a vytvářet tak podmínky pro kvalitní spolupráci a úspěch celé firmy.“

Více informací >


Unikátní možnost získat know-how od marketingového profesionála, který se ve firmě Red Bull stará o 20 zemí. Setkání plné tipů, jak uspět i bez rozpočtu. „Podíváme se na strategická témata jako výzkum, segmentaci, cílení, positioning a plánování. Následně na taktickou exekutivu skrze produktový vývoj, branding, reklamu a propagaci. To znamená, že nejprve vytvoříme mapu trhu; z ní si vybereme segmenty, na které se soustředit; stanovíme ideální pozici značky zaujetím odlišného postoje v mysli zákazníka pro optimální úspěch; navrhneme jasné cíle a až po těchto krocích vybereme vhodné nástroje a sdělení. Odneseme si pochopení posloupnosti a terminologie. Získáme návod, jak ve svém marketingu postupovat. A díky tomu budeme úspěšnější markeťáci s pořádnou výhodou oproti konkurenci.“

Více informací >


„Jestli mají vztahy skutečně fungovat, musí být spokojeny obě strany. A protože to tak často nebývá, podíváme se na tomto kurzu na jednotlivé kroky, jak vztahy vyladit. Naučíte se vše, co potřebujete k tomu, abyste uměli asertivně reagovat v každodenních situacích, jako jsou komunikace s rodinnými příslušníky, kolegy v práci, zákazníky, úředníky apod.“

Více informací >


„Nevíte jak implementovat procesy ve vaší firmě? Bojíte se, že je lidé nebudou chtít dodržovat? Zavádění procesů je pro mnoho lidí velká změna. Ta s sebou nese riziko strachu a odmítání se přizpůsobit novým podmínkám. Překotné nastavování mnoha procesů napříč celou firmou v krátkém čase může navíc vést k ještě většímu chaosu, nepochopení, frustraci lidí a nakonec k zavržení procesů jako takových. Na workshopu Vám ukážeme, jak zavádění procesů naplánovat jako kterýkoliv jiný projekt a jak lidi připravit na změnu, aby se nebáli, ale spolupracovali.“

Více informací >


„Videa prezentovaná na sociálních sítích jsou dnes největším tahákem, jak jednoduše a hlavně rychle odprezentovat svůj hotel, restauraci, nebo produkt. Přitom klíč k úspěchu má dnes každý ve své kapse ve formě chytrého telefonu a vhodných aplikací. To nejdůležitější je mít nápad – ten zbytek už je jenom cesta, kterou musíte přijít k vytyčenému cíli. A tuto cestu si ve zkratce na kurzu ukážeme!“

Více informací >


INTRASTAT

03. 10. 2019

„Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok.“

Více informací >