Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

„Potřebujete znalost německého jazyka ke své práci? Nebo se chcete dorozumět na dovolené v zahraničí? Zvyšte si svou kvalifikaci, rozvíjejte všestranně svou osobnost a posilujte schopnost učit se!“

Více informací >


MBA Studium

13. 08. 2018

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BŘECLAV OTEVÍRÁ STUDIUM MBA STUDUJ MBA A UČ SE OD NEJLEPŠÍCH LEKTORŮ!

Více informací >


„Jste začátečníkem či máte povědomí o účetnictví? Láká vás uplatnění na trhu práce v tomto oboru? Či si pouze chcete své znalosti účetnictví ze střední školy oživit a uvést do praxe? Právě Vám je tento kurz určen.“

Více informací >


„Porady jsou nezbytnou součástí každé manažerské práce. Když se řekne slovo porada, mnoha lidem se vybaví něco jako nepříjemná povinnost, ztráta času. Přitom práce na nich má dobrou ideální možnost vnímat mezilidské vztahy, vytvořit vzájemnou důvěru a inspirativní atmosféru, která posílí týmovou spolupráci. Pro efektivní poradu potřebujete splnit tři základní podmínky: mít jasné cíle, dbát na organizaci a pevné vedení. Kvalitně připravená porada pak šetří čas, motivuje, sdružuje, přináší informace a zkušenosti. Seminář je určen pro všechny vedoucí pracovníky a všechny, kteří vedou porady. Cílem semináře je připravit se na poradu, umět udržet její dynamiku, pracovat s časem, prostorem a tématem.“

Více informací >


„Datum 25. 5. 2018 bylo přelomové datum pro všechny podnikatele a provozovatele e-shopů z důvodu nabytí účinnosti GDPR, tedy obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vyhněte se hrozícím postihům! Věděli jste i o praxi méně známém novém zákonu o zpracování osobních údajů nahrazujícím zákon o ochraně osobních údajů? Cílem semináře je nejen z teoretického, ale především z praktického pohledu seznámit účastníky s problematikou v oblasti ochrany osobních údajů – nařízení GDPR. Seminář je koncipován tak, aby účastník byl seznámen tím, jaké změny se jej týkají, a jak se zorientovat v Nařízení GDPR. Cílem semináře je seznámit účastníky s prvními poznatky v praxi po účinnosti tohoto nařízení. Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnavatele i odpovědných zaměstnanců, jednatelů, personalistů a HR, účetních a mzdových účetních, majitelů e-shopů apod. Určeno pro začátečníky, ale i pro pokročilé.“

Více informací >


„Chcete se účastnit veřejných soutěží zadávaných dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek? Vyhněte se diskvalifikaci pro neznalost nových postupů a pro účinnosti nového zákona. Cílem semináře je co nejpraktičtější a nejsrozumitelnější formou seznámit účastníky semináře se základy problematiky zadávání veřejných zakázek a s hlavními změnami, které přináší nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny se velkou měrou dotknou i Vás jako dodavatelů, kteří o zakázky usilujete. Získejte na semináři aktuální informace o nových postupech – vše optikou praktických potřeb pro uchazeče o dodavatele. Ačkoli dojde k určitému uvolnění, stále se bude jednat o velmi formalizované prostředí, kde i drobná chyba při přípravě nabídky může vyřadit jinak kvalitního dodavatele ze soutěže.“

Více informací >


Workshop výhradně pro ženy a dívky, které si uvědomují, že ženskost, zdravé sebevědomí a institut dámy tento svět potřebuje. Jako muž vidím svět pochopitelně jinýma očima než ženy. Zároveň však nemám zábrany poukázat na modely chování, které výrazně škodí projevům ženskosti a naplnění podstaty křehčí manipulace. S respektem a úctou komentuji a předpokládám návody, jak jako žena obstát v rolích, které na ni kladou podobné nároky jako na muže.

Více informací >


„Každý den se můžete dostat do situace, kdy budete muset rychle poskytnout první pomoc a zachránit život druhého člověka.“

Více informací >


„Pokud dnes na něčem stojí svět, tak jsou to vztahy. Jejich budování však závisí na lidech. Účastníci si osvojí, jak se etika a korektní chování vyvinulo v čase. Získají informace, jak se korektně chovat, jaký typ jednání je vhodný a jaký nevhodný, osvojí si zdvořilostní návyky, na které už lidé zapomínají. Lektor provede účastníky běžnými situacemi v kanceláři, při obchodních jednáních a také ve společnosti. Úcta nejen vertikální, ale i v rovině horizontální, tedy směrem ke všem. Představování, vizitky, dary, schůzky, pracovní obědy a kavárna.“

Více informací >


„Máte základní znalosti účetnictví, ale pro praxi to nestačí? Hledáte práci a potřebujete se blýsknout na pohovoru, nebo se v účetnictví zdokonalit? Či jste již absolvovali náš kurz pro začátečníky? Právě Vám je určen tento kurz.“

Více informací >