Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

MBA Studium

22. 05. 2018

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BŘECLAV OTEVÍRÁ STUDIUM MBA STUDUJ MBA A UČ SE OD NEJLEPŠÍCH LEKTORŮ!

Více informací >


„Komentář k ustanovení zákona týkajícího se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň, popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.“

Více informací >


GDPR v marketingu

24. 05. 2018

„Pokud patříte mezi zástupce 90 % běžných firem, pak se vaše společnost potýká s propagací a oslovováním zákazníků. Tyto dva úkoly každé firmy velmi podstatně ovlivní novinky přicházející z Evropské Unie – General Data Protection Regulation (GDPR) a ePrivacy. Na tomhle semináři se podíváte na všechny aspekty GDPR z pohledu marketingu, zéjména pak, jak GDPR ovlivní práci marketérů a obchodníků. Zjistíte, jaké normy se marketérů týkaly doteď (z pohledu oslovování zákazníků) a jak minimalizovat dopady nových norem na váš marketing. Zjistíte tedy nejen, co váš čeká, ale jak se s novinkami vypořádat tak, aby váš marketing utrpěl co nejméně. Seminář je určen zejména marketingovým pracovníkům či pracovníkům zodpovědným za oslovování zákazníků a komunikaci s nimi, případně majitelům či ředitelům menších firem, kteří si marketing řeší sami.“

Více informací >


„Nezaměstnanost je stále výrazně nízko a firmám pomalu ubývají uchazeči i dobří zaměstnanci. Naučte se vytvořit a udržet tu správnou sounáležitost a spolupráci týmu, ukažte ji všem Vašim potenciálním novým kolegům a přitáhněte si a udržte produktivní zaměstnance. Máte pocit, že nejste dost zajímaví pro dobré uchazeče, a chcete to změnit? Ptáte se, jak předejít tzv. syndromu vyhoření u stávajících lidí a nepřicházet o ty výkonné? A věděli jste, že více než 75 % Vašich zaměstnanců je aktivních na sociálních sítí a že by se to dalo využít k Vašemu najímání? Odhalte na přednášce základní ingredienci, která dnes čím dál výrazněji ovlivňuje výběr šikovných zaměstnanců, ale i jejich udržení ve Vaší firmě. Na přednášce dojde k unikátnímu spojení témat, která se běžně přednáší během 2 seminářů. Tato přednáška trvá jen pár hodin, není možné tedy předat Vám zde všechny návody a tipy, které máme, Ale můžeme slíbit, že budete odcházet s několika nápady, které můžeme ihned zavést do praxe a zvýšit tak svou úspěšnost o desítky procent.“

Více informací >


„Seminář je určen personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Cílem semináře je představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti účinná od 15. srpna 2017. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informování o aktuálních změnách v této oblasti. Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).“

Více informací >


Co nového se děje v oblasti pracovního práva (např. uplatnění pracovního volna v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným, ochrana osobních údajů zaměstnanců, návrh na zrušení karenční doby, apod.)

Více informací >


„Na semináři získáte doporučení, které lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu, a ještě něco užitečného navíc.“

Více informací >


„Myšlenkové mapy si získávají v poslední době čím dál větší oblibu napříč všemi věkovými kategoriemi. Jejich využití je pestré – od možnosti výuky slovíček cizího jazyka, zpracování prezentací, přes plánování porad až k řízení projektů. Zápisy formou myšlenkových map přináší mnoho výhod – ať již z hlediska přehlednosti informací, či možnosti zlepšení Vaší tvořivosti, koncentrace i paměti. Jde o převratnou techniku, kterou již dnes využívají stovky milionů lidí – pojďte rozšířit jejich řady a seznámit se s touto jednoduchou a přínosnou technikou záznamu informací. Seminář je určen pro všechny lidi bez rozdílu věku a pracovního zařazení, kteří se chtějí seznámit s technikou myšlenkového mapování a rozvíjet tak svou koncentraci, zlepšovat paměť a tvořivost. Hlavním cílem kurzu je seznámit se s pravidly a technikami pro vytváření myšlenkových map pro účely práce i v běžném životě.“

Více informací >


„Chcete se účastnit veřejných soutěží zadávaných dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek? Vyhněte se diskvalifikaci pro neznalost nových postupů a pro účinnosti nového zákona. Cílem semináře je co nejpraktičtější a nejsrozumitelnější formou seznámit účastníky semináře se základy problematiky zadávání veřejných zakázek a s hlavními změnami, které přináší nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny se velkou měrou dotknou i Vás jako dodavatelů, kteří o zakázky usilujete. Získejte na semináři aktuální informace o nových postupech – vše optikou praktických potřeb pro uchazeče o dodavatele. Ačkoli dojde k určitému uvolnění, stále se bude jednat o velmi formalizované prostředí, kde i drobná chyba při přípravě nabídky může vyřadit jinak kvalitního dodavatele ze soutěže.“

Více informací >


„Nejeden zaměstnavatel či personalista řeší v praxi problémy související s problémovými zaměstnanci. Cílem semináře je seznámit zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, manažery HR a mistry s nástroji zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci.“

Více informací >