Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

Správně zvládnout fotoaparát a vyfotit fotografii je jen polovina práce. Ta druhá polovina práce je neméně důležitá a spočívá v dokonalém ovládnutí programu na zpracování fotografií. V tomto případě se zaměříme na známý Adobe Photoshop. Vysvětlíme si základní funkce programu, práci s ořezovými cestami, maskami nebo s barevnými korekcemi apod. Photoshop umožňuje skutečně mnoho úprav fotografií, ale jenom správné a dobře provedené úpravy vedou k profesionálnímu výsledku.

Více informací >


Rychlost, s jakou se kolem nás mění svět, ukazuje, že se vše nedá do detailu plánovat. Ve velké výhodě je pak každý, kdo má dovednost improvizovat, umí rozvíjet naslouchání, intuici, kreativně přinášet nápady, potlačovat počáteční negace a ochotu chybovat. Výzkumy ukazují, že mimo vědomí a logiku se toho odehrává mnohem víc, než se donedávna stalo – včetně myšlení, nebo úsudků o motivaci, pocitech, plánech a cílech. Každý jeden člověk má v sobě „vnitřní navigační systém“, který známe jako intuici a když se propojí s kreativitou, pak vám nic nebude stát v cestě – najdete řešení čehokoliv!

Více informací >


„Chcete se účastnit veřejných soutěží zadávaných dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek? Vyhněte se diskvalifikaci pro neznalost nových postupů a pro účinnosti nového zákona. Cílem semináře je co nejpraktičtější a nejsrozumitelnější formou seznámit účastníky semináře se základy problematiky zadávání veřejných zakázek a s hlavními změnami, které přináší nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto změny se velkou měrou dotknou i Vás jako dodavatelů, kteří o zakázky usilujete. Získejte na semináři aktuální informace o nových postupech – vše optikou praktických potřeb pro uchazeče o dodavatele. Ačkoli dojde k určitému uvolnění, stále se bude jednat o velmi formalizované prostředí, kde i drobná chyba při přípravě nabídky může vyřadit jinak kvalitního dodavatele ze soutěže.“

Více informací >


Konec prokrastinace

27. 11. 2018

Smyslem přednášky je naučit účastníky, jak potlačit prokrastinaci – chorobné odkládaní a povinností. První část se věnuje tomu, jak zvýšit vnitřní motivaci a snížit emoční averzi. Druhá část řeší plánování času, stanovování priorit a věnuje se tomu, jak zvládat pozitivní návyky. Jak dnešní studie ukazují, naše vůle funguje podobně jako svaly a dá se posilovat. Z přednášky si odnesete konkrétní metody, které mu dlouhodobě pomohou zavádět nabyté znalosti do praxe.

Více informací >


Konec prokrastinace

27. 11. 2018

Smyslem přednášky je naučit účastníky, jak potlačit prokrastinaci – chorobné odkládaní a povinností. První část se věnuje tomu, jak zvýšit vnitřní motivaci a snížit emoční averzi. Druhá část řeší plánování času, stanovování priorit a věnuje se tomu, jak zvládat pozitivní návyky. Jak dnešní studie ukazují, naše vůle funguje podobně jako svaly a dá se posilovat. Z přednášky si odnesete konkrétní metody, které mu dlouhodobě pomohou zavádět nabyté znalosti do praxe.

Více informací >


S manipulací se setkáváme téměř denně. Jedná se o situaci, kdy se nám někdo snaží podsunout názor, postoj či konkrétní rozhodnutí, aniž bychom si toho všimli. Manipulátor se nás snaží ovlivnit různými způsoby tak, abychom mu vyšli vstříc a vyhověli mu. Někdy probíhá manipulace zjevně, jindy zase skrytě. Je velmi možné, že sami občas nevědomě využíváme některé z manipulativních technik ve vztahu k našemu okolí. Na tomto kurzu budete seznámeni s některými typy manipulace v komunikaci a dozvíte se, jak na ni efektivně reagovat

Více informací >


„Na semináři se dozvíte, jak prohloubit svoje manažerské dovednosti a jak využít své schopnosti při vedení lidí. Seznámíte se s konkrétními a praktickými nástroji, které Vám pomohou k lepší motivaci, efektivitě a produktivitě při vedení lidí. Seminář je určen pro vedoucí pracovníky a všechny, kteří vedou jednotlivce i týmy. Cílem semináře je prohloubit manažerské dovednosti při vedení lidí.“

Více informací >


V daňovém přiznání za rok 2017 je několik novinek, například je možné uplatnit vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, vyšší je i maximální částka školkovného.

Více informací >


A little „gentle“ never kills nobody – Trocha jemnosti nikdy nikoho nezabila. Tak by se dal parafrázovat text jedné ze známých písní. Není jiná šance. Každý muž musí být gentleman, aby dokázal světu, že to agresivní v mužích, hrubě otesané a tvrdé si umí podat ruce s galantností a jemností. Jak velká síla musí být v muži, který si za svůj životní styl zvolí Nové gentlemanství? Možná stejně tolik, jako v mužích, kteří dali koncem 18. století vzniknout této legendě o gentlemanech. Napište se mnou další kapitoly tohoto příběhu a buďte Novým gentlemanem.

Více informací >


Představte si, že stojíte před šatníkem a víte přesně, co si oblečete, kde to máte a s čím to budete kombinovat. Představte si, že vše, co máte v šatníku a botníku je hodnotné, cítíte se v tom skvěle a také skvěle vypadáte. Vše, co je v něm, je vyrobeno v souladu s udržitelností zdrojů a odpovědností za budoucnost planety. A k tomu si představte, že tento šatník nezabírá u vás doma více než dvoukřídlá skříň a nestojí statisíce korun. Dokážu vám, že to není je science fiction.

Více informací >