Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

„Workshop volně navazuje na předchozí semináře o tvorbě produktové fotografie a jejímu zpracování. Tentokrát se zaměříme na praktickou část tvorby fotografie a videí.“

Více informací >


Na jaře 2020 začínají platit podstatné změny zákona o EET, daně z přidané hodnoty, tak i zákona o daních z příjmů. Některé změny jsou účinné od 1.1.2020, některé od 1.5.2020. Generální finanční ředitelství také zveřejňuje řadu sdělení, pokynů a informací. Cílem tohoto semináře je proto rozbor klíčových novelovaných ustanovení zákona o dani z příjmů a zákona o DPH ve vzájemných souvislostech.

Více informací >


„Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). “

Více informací >


„V semináři se zaměříme na rozpoznání potřeb a přiznání rozdílnosti muž – žena. Potom lze změnit komunikaci a budovat i úspěšný tým.“

Více informací >


„Cílem semináře je, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2019, a dále na změny, které postupně nabývají účinnosti v roce 2020.“

Více informací >


„Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou, tvorbou a interpretací finančních výkazů. Vysvětlit přístupy ke kalkulaci vybraných položek výsledovky (rozpracovaná výroba, aktivace, odložená daň). Ilustrovat a vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými finanční řízení firmy. “

Více informací >


Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála, Milana Formánka, který se v Red Bull Media House stará o 30 zemí.

Více informací >


„Seminář je určen mzdovým účetním a všem, kteří se zabývají problematikou ročního zúčtování. Cílem je poskytnout nejnovější informace o ročním zúčtování daně zaměstnanců.“

Více informací >


MBA Studium

27. 02. 2020

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BŘECLAV OTEVÍRÁ STUDIUM MBA STUDUJ MBA A UČ SE OD NEJLEPŠÍCH LEKTORŮ!

Více informací >


Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála, Milana Formánka, který se v Red Bull Media House stará o 30 zemí.

Více informací >