Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

Na semináři budou účastníci v rámci výkladu seznámeni s aktuálními pracovněprávními předpisy, změnami v souvisejících předpisech a výhledem do roku 2019. Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

Více informací >


„Ať už jde o vize, nápady, výsledky práce nebo roční vyhodnocení činnosti. Ať už jde o mistra, vedoucího odboru či šéfa oddělení, předsedu dozorčí rady, nebo představenstva, případně zaměstnance, který musí prezentovat výsledky své práce.“

Více informací >


Od 1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela zákonů určených pro provádění důchodového i nemocenského pojištění s tím, že nejvýznamnější změny v agendě OSVČ přinesla novela zákona č. 589/​1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Více informací >


Kurz je určen všem, kteří tuší, že s tímto tématem tak trochu bojují. Pokud necháváte ostatní až příliš často přestupovat Vaše hranice, pokud se trápíte tím, že nechcete nikomu ublížit, ale už je toho prostě moc, tak je kurz určen právě Vám. Ať už je to v práci nebo doma – toto je prostě třeba se naučit.

Více informací >


Seminář bude zaměřen na aktuality a změny v zákoně o daních z příjmů pro poplatníky daně z příjmů právnických osob platné pro rok 2019.

Více informací >


Rychlost, s jakou se kolem nás mění svět, ukazuje, že se vše nedá do detailu naplánovat. Dnes už je jisté, že nejlepší výsledky mají firmy, které dělají věci jinak – odlišují se od ostatních. Lidé v nich umí improvizovat, přinášet nápady, potlačovat počáteční negace a mají ochotu chybovat. Příčinou úspěchu je základní kompetence a to vysoká míra tvořivosti – kreativita. Umožňuje zdokonalit nebo inovovat pracovní postupy, produkty, služby i obchodní praktiky. Kdo je kreativní, umí šetřit čas, peníze, přicházet s novými nápady a vytvářet nové příležitosti k realizaci záměrů a cílů. Ke kreativitě nelze sebe ani druhé přinutit, lze ji však posílit. Přijďte zjistit, jak ji u sebe i ostatních podporovat a co ji může naopak blokovat. Každý v sobě tuto dovednost máme, jen je potřeba znovu ji probudit.

Více informací >


Potřebujete znalost německého jazyka ke své práci? Chcete se dorozumět na dovolené v zahraničí? Zvyšte si svou kvalifikaci, rozvíjejte všestranně svou osobnost a posilujte schopnost učit se!

Více informací >


Cílem je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školní získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků! Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.

Více informací >


Po absolvování semináře budou účastníci schopni správně provádět srážky z mezd zaměstnanců, orientovat se v povinnostech plátce příjmů, řešit souběh exekucí, přednostní a nepředností pohledávky a mnoho dalšího, orientovat se v základních podmínkách tzv. osobního bankrotu, identifikovat výhody i povinnosti pro zaměstnavatele, pokud je zaměstnanec v insolvenci.

Více informací >


Unikátní možnost získat know-how od marketingového profesionála, který se ve firmě Red Bull stará o 20 zemí. „Protože každý marketing může být lepší. Zvlášť pokud se mu příliš nevěnujete, máte k dispozici nevyužitý potenciál k rychlému růstu. Občas se podnikání rozjede tak rychle a obchodních aktivit je tolik, že na řízenou propagaci nezbývá čas či volné zdroje. Věděli jste, že k tomu dnes ani nepotřebujete velké peníze? Ať již vaše firma začíná, roste, maturuje, je na rozcestí či klesá, v každé fázi pomáhá určitá marketingová strategie. Jelikož v tomto kurzu nejde o „jak na Facebook“, ale o nadčasové přístupy s širokým uplatněním, je školení vhodné pro šéfy, specialisty i pro ty, kteří se marketingu prozatím nevěnovali. “

Více informací >