Okresní hospodářská komora Beclav

Břeclavský fortel 2016

Břeclavský fortel je projekt sloužící především na přiblížení technických oborů hlavně nastávájícím absolventům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti. 

Stejně jako všude jinde, i v našem regionu se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se zájmem o technické obory. A právě prostřednictvím Břeclavského fortelu se nejvýznamnější průmyslové firmy snaží povzbudit zájem žáků o technické profese. Chceme také poukázat na stálý nedostatek zájemců o tato povolání a představit pracovní možnosti v místních podnicích. Cílem je ukázat žákům, že i v tomto regionu je mnoho možností uplatnění se na trhu práce.

Od počátku příprav fortelu organizátoři spolupracují s výchovnými poradci a řediteli základních škol na tom, aby tato akce oslovila co nejvíce žáků a díky tomu jim usnadnila volbu svého budoucího povolání.
Tato akce byla přínosná nejen pro návštěvníky, ale i pro firmy, které si díky této příležitosti našli své současné zaměstnance. I toto je pro organizátory podstatný důkaz toho, že tento způsob prezentace skutečně funguje. 

Další ročník Břeclavského fortelu proběhne 9. listopadu 2016.
Na akci jsou zváni nejen žáci základních škol, ale i studenti středních škol a odborných učilišť, kteří již aktuálně řeší své zapojení na trhu práce. V odpoledních hodinách je akce určena především pro širokou veřejnost a absolventy, kteří se zajímají o možnosti zaměstnání.

Na pořádání akce se podílí Okresní hospodářská komora Břeclav, město Břeclav, kontaktní pracoviště Úřadu práce Břeclav, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, p. o. a zaměstnavatelé okresu Břeclav.

Fotogalerie zde.


Ročníku 2016 se zúčastnili:

Břecla