Okresní hospodářská komora Beclav

Aktuálně připravované změny v pracovnělékařské péči a nové změny legislativy v požadavcích na pracovní prostředí

Datum: 21. 11. 2017