Okresní hospodářská komora Beclav

Aktuální změny v zákoně o daních z příjmů počínaje rokem 2019 se zaměřením na poplatníky DPPO a další aktuální informace k vybraným daňovým problémům, které se váží k těmto poplatníkům

Datum: 12. 11. 2019