Okresní hospodářská komora Beclav

DIGI pro firmu

DIGI pro firmu

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců, které je klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity společnosti.

Zvýšení adaptability pracovní síly prostřednictvím vzdělávání (rekvalifikace, kurzy dalšího vzdělávání) v oblasti digitálních dovedností pro IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0, zaměřených na získání a rozvoj digitálních kompetencí, je nejlepší investicí do budoucnosti společnosti a efektivní strategie a podpora zaměstnanců v tomto směru přináší dlouhodobé výhody.

Cílovou skupinou projektu jsou hlavně zaměstnanci, ale také fyzické osoby podnikající.

Podporovanými vzdělávacími aktivitami jsou:
• kurzy digitálního vzdělávání, realizované podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zaměstnanosti),
• rekvalifikace, realizované podle § 110 zákona o zaměstnanosti.

Na realizaci vzdělávacích aktivit je možné poskytnout dva druhy příspěvků s nastavenými jednotkovými náklady:
• mzdový příspěvek – příspěvek na náklady zaměstnavatele, vynaložené na mzdu zaměstnance za dobu účasti zaměstnance na dalším profesním vzdělávání,
• vzdělávání – příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání.

Bližší informace naleznete na tomto odkazu:
https://www.uradprace.cz/npo-digi-pro-firmu

Kontaktní osoby KoP Břeclav:
Bc. Hana Barančicová, 950 107 499, hana.barancicova@uradprace.cz
Ing. Tereza Gajdušková, 950 107 444, tereza.gajduskova@uradprace.cz