Okresní hospodářská komora Beclav

CELNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNY PRO ROK 2023

„Seminář, si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2022, a dále na připravované změny pro rok 2023.“

Obsah kurzu:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • obchodněpolitická opatření při dovozu a vývozu - kvóty v oblasti dovozu a vývozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na výrobky USA, apod.
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidampingová opatření na hliníkové výrobky, na výrobky ze železa a oceli
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2023
  • předpisy dopadající na oblasti vývozu zboží dvojího užití
  • aktuálně uplatňované mezinárodní sankce - situace vůči Rusku, Bělorusku
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2023
 • Úmluva o společném tranzitním režimu - Ukrajina
 • Projekt centralizace povolovacího řízení pro vybraná povolení v celní oblasti - CS, ČR, připravované změny v oblasti zjednodušených postupů
 • Obchodní portál/ Trader Portál EU – nové postupy
 • Kontroly prováděné celními orgány - jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Původ zboží – nové preferenční dohody a změny stávajících dohod, přechodná pravidla EUROMED
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2023
 • Dotazy účastníků a diskuse

 

Seminář je určen nejen pro začínající podnikatele.

 


Termín

Zasedací místnost OHK Břeclav č. 207, nám. T. G. Masaryka 38/10
690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Bc. Lenka Sabelová
– specialistka na celní legislativu EU, Extrastat + Intrastat

Cena

0(vč. 21% DPH) Členové
0(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 20230417

Kapacita semináře

40 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí