Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

duben

16

Celní řízení změny pro rok 2024 Ing. Lenka Sabelová

Seminář, si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2023, a dále na připravované změny pro rok 2024. Nastíníme i další změny, které nás v dohledné době čekají.

 

CELNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNY PRO ROK 2024

 


Obsah:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
 • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu
 • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, na výrobky ze železa a oceli
 • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2024
 • předpisy dopadající na oblast vývozu zboží dvojího užití
 • aktuálně uplatňované mezinárodní sankce – situace vůči Rusku, Bělorusku
 • zákazy dovozu a kontroly původu vstupních surovin u vybraných výrobků ze železa a oceli
 • CBAM = uhlíkové clo a s ním související povinnosti dovozců
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2024
 • Změny v oblasti zjednodušených postupů
 • Provádění oprav a rušení celních prohlášení CÚ
 • AES + NCTS – elektronizace procesů od října 2023
 • Obchodní portál/ Trader Portál EU
 • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Elektronizace v oblasti karnetů ATA
 • Reorganizace CS ČR – sloučení a změna počtu celních úřadů
 • Původ zboží – nové preferenční dohody a změny stávajících dohod, přechodná pravidla EUROMED
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2024

+ dotazy účastníků a diskusePřihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 6 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

16. duben 2024
od 9:00 do 14:00

Učebna č. 401
Dům školství Břeclav, ul. 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Bc. Lenka Sabelová
Má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejména řešením problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Její specializací je celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Cena

1500(vč. 21% DPH) Členové
2100(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 16042024

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí