Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

květen

14

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 a 2024 – aktuální problémy a nejasnosti v praxi JUDr. Valíček

Uplynuly první měsíce po účinnosti novely zákoníku práce a již vyvstávají první otázky z aplikací do praxe. Seminář bude zaměřen nejen na teorii a vysvětlení právní úpravy, ale bude kladen velký důraz na praktické otázky, které souvisí s novelou a jež činí problémy zaměstnavatelům a personalistům v praxi.

Popis kurzu

Uplynuly první měsíce po účinnosti novely zákoníku práce a již vyvstávají první otázky z aplikací do praxe.
Seminář bude zaměřen nejen na teorii a vysvětlení právní úpravy, ale bude kladen velký důraz na praktické otázky, které souvisí s novelou a jež činí problémy zaměstnavatelům a personalistům v praxi.
Bude dán prostor pro Vaše aktuální dotazy, poznatky, a možnost Vaše problémy případně sdílet s ostatními.
Cílem je najít řešení Vašeho problému v souladu s právní úpravou.

Osnova:
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
 • rozvrhování pracovní doby – může si „dohodář“ rozvrhovat sám směnu?
 • evidence pracovní doby u dohodářů, kteří pracují „nahodile“
 • rozvrhování směn emailem
 • uzavírání pracovněprávní dokumentace emailem či elektronicky
 • rozvrhování směn „na poslední chvíli“
 • převádění a proplácení dovolené u „dohodářů“
 • podmínky vzniku nároku na dovolenou u „dohodářů“
 • proplácení nebo čerpání dovolené u řetězení dohod
 • souběhy pracovní smlouvy a dohod a nároky na dovolenou a odpočinek
 • nutnost písemné dohody při ojedinělém výkonu práce z domova (na dálku) – home office
 • co vše by měla obsahovat dohoda o výkonu práce z domova (na dálku) – home office
 • jak správně sjednat místo výkonu práce u home office a vazba na cestovní náhrady
a další zajímavé otázky z praxe, jež budou upřesněny v závislosti na vývoji praxe při aplikaci novely.

HOME OFFICE
 • provedeme Vás stávající právní úpravou homeoffice
 • nastavení home office v praxi
 • BOZP
 • zadávání práce a evidenci pracovní doby ve vztahu k home office
 • rozvrhování směn
 • kdo má na home office nárok
 • povinnost náhrady nákladů spojených s výkonem práce z domova a jejich výpočet
 • náležitosti dohody
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPP, DPČ)
 • práce na DPP a DPČ a její sjednání – jak správně nastavit, náležitosti a rozsah
 • ukončení dohod
 • souběh dohody a pracovního poměru
 • úprava posuzovaného vyrovnávacího období
 • povinnost rozvrhovat směny a jak to v praxi správně nastavit
 • vznik nároku na dovolenou – za jakých podmínek a jak se tomu vyhnout
 • seznámení se s rozvrhem směn
DORUČOVÁNÍ
 • elektronizace – poukázání na aktuální judikaturu
 • elektronizace v pracovněprávních vztazích
 • uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronicky, kdy je nutné mít zaručené podpisy a souhlas s tímto doručováním
 • změny ve způsobu doručování
 • význam vlastní e-mailové adresy
INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PODLE § 37 ZP
 • nové povinnosti zaměstnavatele na úseku informování zaměstnance
 • lhůty pro informování
 • sankce v případě nedoložení informování zaměstnance
KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA
 • nárok na kratší pracovní dobu u specifické skupiny zaměstnanců
 • obnovení původních podmínek
 • forma žádosti a zamítnutí
DALŠÍ DÍLČI BODY
Obsah bude upraven v závislosti na aktuálním legislativním procesu.Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 4 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

14. květen 2024
od 9:30 do 13:00

Učebna č. 401
Dům školství Břeclav, ul. 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Adam Valíček, MBA
Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky a jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 a roku 2022 – velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva, dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz. Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Tým kanceláře tvoří více než 20 odborníků. Kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním u soudních jednání, inspektorátů práce a dalších orgánů. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.

Cena

1700(vč. 21% DPH) Členové
2500(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 14052024

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí