Okresní hospodářská komora Beclav

Velká novela zákoníku práce 2023

Provedení stávající právní úpravou a připravovanou novelou zákoníku práce. Vysvětlení jednotlivých změn, které novelizace přináší, srovnání právních úprav pro lepší pochopení změn.

Osnova:

HOME OFFICE

 • provedeme Vás stávající právní úpravou homeoffice
 • nastavení home office v praxi
 • BOZP
 • zadávání práce a evidenci pracovní doby ve vztahu k home office
 • rozvrhování směn
 • kdo má na home office nárok
 • povinnost náhrady nákladů spojených s výkonem práce z domova a jejich výpočet
 • náležitosti dohody

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPP, DPČ)

 • práce na DPP a DPČ a její sjednání – jak správně nastavit, náležitosti a rozsah
 • ukončení dohod
 • souběh dohody a pracovního poměru
 • úprava posuzovaného vyrovnávacího období
 • povinnost rozvrhovat směny a jak to v praxi správně nastavit
 • vznik nároku na dovolenou – za jakých podmínek a jak se tomu vyhnout
 • seznámení se s rozvrhem směn

DORUČOVÁNÍ

 • elektronizace – poukázání na aktuální judikaturu
 • elektronizace v pracovněprávních vztazích
 • uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronicky, kdy je nutné mít zaručené podpisy a souhlas s tímto doručováním
 • změny ve způsobu doručování
 • význam vlastní e-mailové adresy

INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PODLE § 37 ZP

 • nové povinnosti zaměstnavatele na úseku informování zaměstnance
 • lhůty pro informování
 • sankce v případě nedoložení informování zaměstnance

KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA

 • nárok na kratší pracovní dobu u specifické skupiny zaměstnanců
 • obnovení původních podmínek
 • forma žádosti a zamítnutí

DALŠÍ DÍLČI BODY

Obsah bude upraven v závislosti na aktuálním legislativním procesu.


Termín

Zasedací místnost OHK Břeclav
OHK Břeclav

Lektor

JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA
Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky a jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 a roku 2022 – velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva, dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz. Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.

Cena

1400(vč. 21% DPH) Členové
2100(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 290523

Kapacita semináře

30 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí