Okresní hospodářská komora Beclav

ZÁKONÍK PRÁCE – KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ZÁKONÍKEM PRÁCE

„Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.“

Na kurzu se dozvíte:

  • Požadování údajů při výběru zaměstnanců, dotaz na těhotenství a požadavek na výpis z trestního rejstříku.
  • Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.
  • Zkušební doba a její prodlužování.
  • Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele.
  • Další instituty pracovního práva – doručování, potvrzení o zaměstnání, atd.
  • Diskuse

Termín

Zasedací místnost OHK Břeclav č. 207, nám. T. G. Masaryka 38/10
690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Cena

1800(vč. 21% DPH) Členové
2200(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 20102022

Kapacita semináře

40 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí