Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

listopad

09

ZÁKONÍK PRÁCE – KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ZÁKONÍKEM PRÁCE

„Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.“

Na semináři se dozvíte např: 

 • Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
 • Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. 
 • Zkušební doba komplexně.
 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou.
 • Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi. 
 • Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
 • Dovolená z pohledu teorie a praxe, její propočet, převádění a určování.
 • Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Další instituty pracovního práva - doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
 • Diskuse

Platby zasílejte od 1.11. - 8.11.2021. 

Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 5 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

09. listopad 2021
od 9:00 do 14:00

Zasedací místnost OHK Břeclav č. 207, nám. T. G. Masaryka 38/10
690 02 Břeclav

Lektor

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Cena

790(vč. 21% DPH) Členové
1090(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 09112021

Kapacita semináře

35 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí