Okresní hospodářská komora Beclav

Nejbližší termín

únor

10

Zdravotní pojištění v roce 2022

Výklad semináře bude zaměřen na aktuální legislativní stav, tedy na změny platné v průběhu roku 2021 a především od 1. 1. 2022.

Zdravotní pojištění v roce 2022
 

Změny a novinky platné pro rok 2022

Vývoj a změny legislativy výběru pojistného, konstanty pro rok 2022, novinky pro rok 2022.

Právní normy, zdroje informací

Platné zákonné normy a koordinační nařízení EU, dostupné zdroje informací, kontakty, komunikace, předávání dat.

Osobní rozsah zdravotního pojištění

Vznik a zánik pojištění na území ČR, plátci pojistného, výjimky z pojistného stavu (dlouhodobý pobyt v cizině), příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy a koordinační nařízení EU pro posuzování příslušnosti k právním předpisům

Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Definice zaměstnavatele a zaměstnance, výjimky z pojmu zaměstnanec, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, sankce

Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnanců

Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, další započitatelné příjmy, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, stanovení vyměřovacího základu při souběhu více plátců pojistného

 OSVČ

Určení OSVČ, minimální vyměřovací základ, určení příjmu, výjimky z dodržení minimálního vyměřovacího základu, určení výše zálohy na pojistné, povinnosti OSVČ, zákonné termíny, paušální OSVČ

Příklady z praxe, nejčastější dotazy a odpovědi

              
Prezentace souboru nejčastěji diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů.           


Přihláška k semináři

Zúčastní se:

Max 4 jmen na přihlášku

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

Termín

10. únor 2022
od 9:00 do 14:00

Zasedací místnost OHK Břeclav č. 207
nám. T. G. Masaryka 38/10 690 02 Břeclav

Lektor

Ing. Luboš Pavlík
Ing. Luboš Pavlík je ředitelem odboru pojistného a správy pohledávek na Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Působí především v oblasti správy pojištěnců systému veřejného zdravotního pojištění, kategorizace plátců pojistného, výběru pojistného, a procesům vedoucím k minimalizaci nedovýběru pojistného. Lektorskou činností v systému veřejného zdravotního pojištění se zabývá od roku 1993.ng. Luboš Pavlík je ředitelem odboru pojistného a správy pohledávek na Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Působí především v oblasti správy pojištěnců systému veřejného zdravotního pojištění, kategorizace plátců pojistného, výběru pojistného, a procesům vedoucím k minimalizaci nedovýběru pojistného. Lektorskou činností v systému veřejného zdravotního pojištění se zabývá od roku 1993.

Cena

890(vč. 21% DPH) Členové
1190(vč. 21% DPH) Nečlenové

Informace o platbě

Číslo účtu: 675660453/0300
Variabilní symbol: 10022022

Kapacita semináře

40 osob


Přihlásit se k semináři

Kalendář událostí