Okresní hospodářská komora Beclav

Informační místa pro podnikatele

Uvažujete o zahájení podnikatelské činnosti, nebo chcete své podnikání rozvíjet?
Potýkáte se při podnikání s nějakými problémy?

Máme pro vás řešení!

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zřídila Hospodářská komora České republiky v minulosti tzv. Informační místa pro podnikatele (InMP).

Informační místa pro podnikatele jsou kontaktní místa Hospodářské komory, kde podnikatelé mohou na jednom místě získat základní informace potřebné pro své podnikání (např. k zahájení činnosti, k provozu a k financování podniku, informace o podnikání v rámci celé EU a třetích zemích a další).
Tyto informace obdrží každý podnikatel z veřejných informačních zdrojů rychle, přehledně a hlavně BEZPLATNĚ. Projekt informačních míst pomáhá nejen začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům v orientaci v podnikatelském prostředí, kteří nemají potřebné znalosti. InMp šetří jejich čas a kapacity, které mohou věnovat svému předmětu podnikání. Cílem projektu je nabídnout podnikatelům služby napomáhající jejich činnosti.
Získejte bezplatně základní informace pro své podnikání. 


Obraťte se na Okresní hospodářskou komoru Břeclav,
partnera jihomoravských podnikatelů.


OHK Břeclav poskytuje tyto služby:

  • Informace z oblasti legislativy pro podnikatele v ČR i EU (př. ochranné známky, založení obchodní společnosti se zahraničním partnerem, normy – obecně).
  • Poradenství a zprostředkování specializovaných odborníků (oblast práva, ekonomiky, financí daní, účetnictví, řízení systému jakosti, personalistika a pracovní právo apod.).
  • Všeobecné informace o podnikatelském prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
  • Nabídky vzdělávacích programů (zejména v regionu).
  • Postup při založení živnosti, firmy (Obecné informace pro podnikatelské subjekty před založením podniku, konkrétní postup pro získání živnostenského listu, poučení o Živnostenském zákonu, poučení o Obchodním zákoníku, postup při založení právnické osoby).
  • Informace o zahraničních vztazích a kontaktech, spolupráce s regionálním exportním manažerem (zástupce CzechTrade).
  • Celní poradenství (konzultace k aktuální celní problematice – celní zákon a související předpisy, zóny volného obchodu, licenční řízení).

Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, nebo emailem.

Regionální informační místo Břeclav


Nám. T. G. Masaryka 38/10,
690 02 Břeclav

519 326 116

info@ohkbreclav.cz

Informační místo pro podnikatele Hustopeče


Dukelské nám. 102/31,
693 01 Hustopeče

519 412 292

info@ohkbreclav.cz